Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020 

Xem với cỡ chữ
365 công trình, giải pháp khoa học - công nghệ đã được tuyển chọn, công bố, vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2020, trong đó có 7 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu, được ứng dụng kịp thời, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, sáng 24.8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các bộ, ngành liên quan đã tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và phát biểu tại lễ công bố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi lễ
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi lễ

Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; và lãnh đạo các bộ, ban, ngành và các tổ chức thành viên, đại diện tác giả, nhóm tác giả có công trình, giải pháp khoa học - công nghệ được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020...

Vinh danh 75 công trình sáng tạo

Phát biểu khai mạc buổi lễ, theo Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn: Năm nay, Hội đồng tuyển chọn đã nhận được 157 hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ do các bộ, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận và các tỉnh, thành phố giới thiệu để lựa chọn 75 công trình vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 lựa chọn vinh danh 75 công trình
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc buổi lễ

Từ năm 2016 đến nay, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam được tuyển chọn, công bố và phát hành nhằm tôn vinh, cổ vũ các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học - công nghệ; công bố rộng rãi các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ để mọi người dân, mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp biết và thi đua hưởng ứng các hoạt động sáng tạo, đưa ra sáng kiến, tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi; khẳng định năng lực sáng tạo mạnh mẽ của người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua hoạt động này, 365 công trình, giải pháp khoa học - công nghệ đã được tuyển chọn, công bố, vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam vào dịp kỷ niệm Quốc khánh.

75 công trình sáng tạo năm nay của tác giả, nhóm tác giả được tuyển chọn tập trung vào các lĩnh vực gần gũi với đời sống nhân dân, có tính thời sự, giá trị thực tiễn cao
Các công trình sáng tạo  được tuyển chọn tập trung vào các lĩnh vực gần gũi với đời sống nhân dân, có tính thời sự, giá trị thực tiễn cao

Kế thừa và phát huy kết quả từ 4 lần công bố trước đây, 75 công trình sáng tạo năm nay của tác giả, nhóm tác giả được tuyển chọn tập trung vào các lĩnh vực gần gũi với đời sống nhân dân, có tính thời sự, giá trị thực tiễn cao như bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phục vụ việc khám, chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân; cùng với đó là các giải pháp khoa học phục vụ cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội; cảnh báo thiên tai, phòng chống lũ lụt; trợ giúp cho việc phát triển giáo dục; các công nghệ tiên tiến giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao sức mạnh của quân và dân Trường Sa để bảo vệ vững chắc biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc... Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 cũng đã tôn vinh 7 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu, được ứng dụng kịp thời, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo

Phát biểu tại lễ công bố, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng và biểu dương các tác giả, tập thể tác giả đã có những công trình, giải pháp khoa học và công nghệ được tuyển chọn và vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng và biểu dương các tác giả, tập thể tác giả
Trao giấy chứng nhận và Sách vàng cho các tác giả, nhóm tác giả

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng: thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan, tổ chức thật tốt các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ cho phát triển đất nước. Đồng thời, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của khoa học - công nghệ, thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng: “Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là một nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp”, nhằm tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế và sản phẩm hàng hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phối hợp với ngành khoa học và công nghệ, các tổ chức thành viên tiến hành giám sát việc triển khai, ứng dụng các công trình, đề tài khoa học đã được nghiệm thu ở các cấp. Kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các đề tài, công trình khoa học này được triển khai hiệu quả trong thực tiễn. Đó cũng là giải pháp để chúng ta kiểm nghiệm sức sống, hiệu quả của các công trình, đề tài khoa học đã được nghiên cứu, nghiệm thu, từng bước khắc phục tình trạng đề tài khoa học sau nghiệm thu không phát huy hiệu quả trong thực tế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu đánh giá kết quả sau 5 năm tổ chức tuyển chọn, công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam, trên cơ sở đó nghiên cứu, tìm phương thức, cách làm mới phù hợp hơn với giai đoạn hiện nay và yêu cầu của thực tế. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các tổ chức, cơ quan hữu quan tiến hành xem xét tuyển chọn, vinh danh, trao thưởng cho các công trình, đề tài, giải pháp khoa học - công nghệ đã được ứng dụng trong thực tế, đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao, có sức sống thực sự, được kiểm nghiệm từ thực tiễn; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống. Tựu trung lại, phải lấy hiệu quả ứng dụng trong thực tế làm tiêu chí, thước đo để xem xét, đánh giá, tôn vinh các công trình, đề tài, giải pháp khoa học - công nghệ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Cần quan tâm lựa chọn nội dung nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi địa phương, đơn vị và những vấn đề thiết thực mà xã hội quan tâm. Trước mắt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần phối hợp với các ngành tập trung tuyên truyền, vận động, tôn vinh, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường. 

Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất và đời sống; cổ vũ, khơi dậy và phát huy cao nhất sức sáng tạo trong mỗi người dân Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển phồn vinh của đất nước. 

Ng. Phương
Ảnh: Q. Vinh