Thương mại điện tử "vươn mình" 

Xem với cỡ chữ
Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2020 của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM), ước tính chung năm 2020 thương mại điện tử nước ta tăng trưởng khoảng 15% và đạt quy mô khoảng 13,2 tỷ USD có được kết quả đó là do các doanh nghiệp đã năng động, thích nghi và thay đổi nhanh theo hướng chuyển đổi số và mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng...