Xu hướng thương mại điện tử của Việt Nam trong tương lai 

Xem với cỡ chữ
Theo Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, Việt Nam sẽ có khoảng 55% dân số mua sắm trực tuyến với giá trị mua hàng bình quân 600 USD/người/năm...
Thương mại điện tử của Việt Nam trong tương lai
Thương mại điện tử của Việt Nam trong tương lai

 

Đức Hiệp