Thực sự dân chủ, đúng pháp luật 

Xem với cỡ chữ

Lược trích phát biểu của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA NGUYỄN THỊ KIM NGÂN bế mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra.

Hội nghị đã nghe bài phát biểu khai mạc và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và những chủ chương, phương hướng lớn đề nghị các cấp, các ngành, địa phương quán triệt nghiêm túc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục khẩn trương chuẩn bị và triển khai các nội dung, công việc để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chúng ta cũng đã nghe đồng chí Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị triển khai, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và đồng chí Trương Hòa Bình đã triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; nghe lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Bầu cử quốc gia triển khai các nội dung, kế hoạch để chuẩn bị cho công tác bầu cử. Đó là những văn bản quan trọng nhằm thực hiện tốt công tác bầu cử vào ngày 23.5 sắp tới.

Hội nghị thể hiện sự thống nhất cao về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Các nội dung Hội đồng Bầu cử quốc gia chuẩn bị báo cáo tại Hội nghị rất cụ thể, rõ ràng. Từ thực tiễn và công tác triển khai cụ thể có vấn đề gì mong các đồng chí phản ánh nhanh, kịp thời về Hội đồng Bầu cử quốc gia để được hướng dẫn, giải đáp.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân  phát biểu bế mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tôi tin tưởng rằng, Hội nghị đã truyền đạt đầy đủ tinh thần, nội dung cơ bản của các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành liên quan đến công tác bầu cử. Kết quả Hội nghị sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và về vị trí, vai trò của cơ quan dân cử và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân để Nhân dân lựa chọn, bầu ra các đại biểu tham gia Quốc hội, Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ tới. Qua đây cũng đề cao và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, giúp các cấp, các ngành, các địa phương tiến hành tổ chức tốt nhất các hoạt động bầu cử nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta trong năm nay. Kết quả cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, sau Hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo luật định về bầu cử, như: quyết định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân; tiến hành việc ứng cử, hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lập và công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân; thành lập các tổ chức bầu cử ở địa phương; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, trật tự, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử… để cuộc bầu cử bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực sự dân chủ, đúng pháp luật, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân để tham gia Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Việc triển khai công tác bầu cử trong thời gian tới là rất khẩn trương, khối lượng công việc rất lớn, diễn ra trong phạm vi rộng khắp toàn quốc và đúng vào dịp cả nước đang trong không khí chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Do đó, chúng ta cần phải tập trung sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; sự vào cuộc đầy tích cực, đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để triển khai công tác bầu cử đúng quy định.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị đón Xuân mới Tân Sửu 2021, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, tôi xin chúc tất cả các đồng chí có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và luôn thành công trong công việc, cuộc sống.

Quỳnh Chi lược ghi