Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Ninh Thuận Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri 

Xem với cỡ chữ
Ðể hoạt động của HĐND tỉnh có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cơ quan của HĐND cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 cho phù hợp. Mỗi đại biểu cần thực hiện tốt chương trình hành động của mình đã báo cáo với cử tri; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri; đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân… Đó là những nội dung được nhấn mạnh khi kỳ họp khởi đầu nhiệm kỳ mới tập trung thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Ninh Thuận Khóa XI được tổ chức thành công.
Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Ninh Thuận Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ảnh: Văn Nỷ

Hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh phát triển khá

Trên cơ sở nghiên cứu, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đúng pháp luật và trách nhiệm cao trước cử tri, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận đã lựa chọn và bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh. Theo đánh giá, việc bầu cử các chức danh được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định của pháp luật với số phiếu bầu tập trung và đạt tỷ lệ cao, thể hiện sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh đối với các vị trí được bầu giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền của tỉnh.

Với sự tín nhiệm cao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Hậu được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XI; Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa X Trần Minh Lực tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XI. Với sự thống nhất và tín nhiệm cao, HĐND tỉnh cũng đã bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Trần Quốc Nam tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XI Phạm Văn Hậu khẳng định sẽ kế thừa, phát huy những kinh nghiệm quý của tập thể Thường trực HĐND Khóa X và Chủ tịch HĐND tiền nhiệm, để cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh khóa mới nỗ lực hoàn thành tốt nhất các mục tiêu phát triển KT - XH Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, hiện thực hóa khát vọng đưa Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực và cả nước vào năm 2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XI Trần Quốc Nam cũng nêu rõ quyết tâm cùng thành viên UBND tỉnh nỗ lực, phấn đấu xây dựng UBND tỉnh vững mạnh, đoàn kết, nhất trí cao; đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Khẳng định tập thể UBND tỉnh sẽ luôn tâm nguyện thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cầu thị, trân trọng lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp, trách nhiệm cao trong mọi hành động; tiếp tục tạo động lực trên nền tảng kế thừa thành quả đã có, tiếp tục tăng tốc để tạo bứt phá.

Hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Hậu nhấn mạnh: Để tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu KT - XH năm 2021 và các năm tiếp theo của kế hoạch 5 năm 2020 - 2025 của tỉnh, đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan theo nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Nhanh chóng ổn định về mặt tổ chức, phân công, phân nhiệm, rà soát bổ sung sửa đổi Quy chế làm việc của Thường trực HĐND, UBND và các Ban HĐND tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, cần tập trung, quyết liệt hơn nữa, có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo ra chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của tỉnh trong giai đoạn mới; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường pháp lý và chính sách thuận lợi để phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND để nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Ðể hoạt động của HĐND tỉnh có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cơ quan của HĐND cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 cho phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Phối hợp chặt chẽ với UBND và các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 2 sắp tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu Nhân dân cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động của mình đã báo cáo với cử tri; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri; đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

THẢO YẾN