Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe người dân và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 6.5, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản số 206/VPHĐBCQG gửi Ủy ban Bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong cuộc bầu cử.

Theo đó, đề nghị Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Hướng dẫn số 61/HD-MTTQ – BTT ngày 4.5.2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Kế hoạch số 583/KH-BYT ngày 22.4.2021 của Bộ Y tế; Văn bản số 234/HĐBCQG – TBVBPLTTTT ngày 13.4.2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch phát sinh; Văn bản số 644/HĐBCQG – VPHĐBCQG ngày 5.5.2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử…); tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử với hình thức phù hợp bảo đảm an toàn.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ quản có ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 chủ động trong việc thực hiện xét nghiệm Sars – Cov – 2 cho các ứng cử viên trước khi tiếp xúc cử tri và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm an toàn trong hoạt động tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và các hoạt động khác của cuộc bầu cử cử. Các địa phương nếu thấy cần thiết tổ chức xét nghiệm cho ứng cử viên để bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân trong đợt vận động bầu cử.

Q. Chi