Thúc đẩy quyền được khai sinh cho trẻ em 

Xem với cỡ chữ
Ngày 1.12.2020, tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh và nhóm Trang mới cuộc đời tổ chức Hội thảo Tổng kết dự án “Trang mới cuộc đời” giai đoạn 2019 – 2020 và Đối thoại “Thúc đẩy quyền được khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại TP Hồ Chí Minh. Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Trang mới cuộc đời (A new life page)” - Dự án Thúc đẩy quyền được khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Hồ Chí Minh.
Toàn cảnh hội thảo

Từ năm 2014, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển Bền vững (MSD) phối hợp với Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý TP Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội, mái ấm, cơ sở bảo trợ thực hiện dự án “Trang mới cuộc đời (A new life page)”- Dự án Thúc đẩy quyền được khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại TP.Hồ Chí Minh.

Các kết quả dự kiến của Dự án bao gồm: Nâng cao nhận thức và năng lực của các tổ chức xã hội và cộng đồng về quyền được khai sinh của trẻ em và cách thức thực hiện quyền - phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và kiến nghị sửa đổi chính sách và quy trình tư pháp thân thiện hỗ trợ thực hiện quyền được khai sinh cho mọi trẻ em và Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận, hỗ trợ có giấy khai sinh trực tiếp.

Trong giai đoạn từ 1.6.2019 đến 31.12.2020 dự án nhận sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến tư pháp (JIFF) - một hợp phần của Dự án ODA “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam – EU JULE” do Liên minh châu Âu tài trợ với mục tiêu làm giấy khai sinh cho 100 trẻ em.

Hội thảo được tiếp nối với phiên Đối thoại Thúc đẩy quyền được khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại TP.Hồ Chí Minh. Các đại biểu từ các cơ quan quản lý và các tổ chức xã hội đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ thẳng thắn về những vướng mắc trong thủ tục hành chính khi làm giấy khai sinh cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và đưa ra những đề xuất xây dựng hệ thống tư pháp thân thiện nhằm đảm bảo mọi trẻ em Việt Nam sinh ra đều được khai sinh.

Các đại biểu đều thống nhất cho rằng, trong những năm gần đây, nhà nước rất quan tâm đến việc làm giấy khai sinh cho trẻ và đã có rà soát hàng năm về việc thực hiện quyền có giấy khai sinh của trẻ. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều trẻ em chưa có giấy khai sinh. Do đó, các đại biểu cho rằng, chúng ta vẫn cần sự phối hợp giữa các bên để đảm bảo quyền được khai sinh của các em.

Song Hà