Thừa Thiên Huế:Hiệp thương lần hai công tác bầu cử ĐBQH và HĐND