Thừa Thiên Huế: Khuyến công đồng hành với cơ sở công nghiệp nông thôn 

Xem với cỡ chữ
Bước sang giai đoạn 2021 - 2025, Thừa Thiên Huế dự kiến sẽ dành khoảng 59,2 tỷ đồng để triển khai thực hiện chương trình khuyến công, trong đó sẽ tập trung xây dựng các đề án điểm, đề án nhóm theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của vùng, địa phương.

 Mục tiêu của Chương trình khuyến công giai đoạn này là góp phần phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) trên cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đa dạng hóa sản phẩm về mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh; phát triển các ngành nghề và làng nghề có hiệu quả kinh tế cao phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương và gắn với việc bảo vệ môi trường, đồng thời quan tâm bảo tồn các nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với du lịch, dịch vụ; góp phần thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và các chương trình liên quan khác…

Năm 2021, nguồn vốn khuyến công sẽ hỗ trợ trên 1 tỷ đồng hỗ trợ các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm; bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu; ứng dụng thương mại điện tử để tăng cường quảng bá sản phẩm…

Có thể kể đến như đề án “Ứng dụng thiết bị tiên tiến vào sản xuất sản phẩm phù trúc” của Hộ kinh doanh thực phẩm chay Phú Lộc đóng tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc. Tổng kinh phí thực hiện là 140 triệu đồng, trong đó nguồn vốn khuyến công hỗ trợ 64 triệu đồng để đầu tư hệ thống kho lạnh công suất 5 tấn sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu bảo quản sản phẩm sau sản xuất.

Cũng là cơ sở được thụ hưởng từ nguồn kinh phí khuyến công năm 2021, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Narasa tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà đã mạnh dạn đầu tư 200 triệu đồng, trong đó nguồn vốn khuyến công hỗ trợ 90 triệu đồng để mua máy sấy phục vụ việc mở rộng quy mô sản xuất.

Có thể thấy, nguồn vốn khuyến công hỗ trợ tuy không lớn nhưng lợi ích mà nó đem lại cho các DN, cơ sở CNNT lại không hề nhỏ, nó đã góp phần tiếp thêm sức mạnh cho các cơ sở sản xuất mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm với giá cả cạnh tranh, từ đó mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh.

MH