Thừa Thiên Huế đầu tư tu bổ 5 di tích triều Nguyễn 

Xem với cỡ chữ
Di tích Lăng vua Tự Đức sẽ tiếp tục được đầu tư tu bổ, phục hồi - Nguồn: https://toquoc.vn/
Di tích Lăng vua Tự Đức sẽ tiếp tục được đầu tư tu bổ, phục hồi
Nguồn: https://toquoc.vn/

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh Khóa VIII, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã biểu quyết thông qua 5 dự án bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị tổng thể di tích gồm: Quốc Tử Giám, lăng vua Thiệu Trị (giai đoạn 3), lăng vua Tự Đức (phần còn lại), đàn Nam Giao (phần còn lại) và điện Cần Chánh.

Di tích Quốc Tử Giám được xem là trường đại học đầu tiên được xây dựng dưới triều Nguyễn ở Huế. Công trình được xây dựng, mở rộng nhiều lần dưới các triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Theo kết quả khảo sát, các hạng mục công trình đang bị xuống cấp nghiêm trọng, cần được bảo tồn, tôn tạo kịp thời. Dự án Bảo tồn, tôn tạo thích nghi di tích Quốc Tử Giám - Kinh thành Huế có tổng mức đầu tư là 60,582 tỷ đồng.

Lăng vua Thiệu Trị sau hơn 150 năm tồn tại, hiện nay, các công trình kiến trúc thuộc tổng thể Lăng cũng đã bị xuống cấp nghiêm trọng, phải được đầu tư bảo tồn, tu bổ kịp thời. Dự án có tổng mức đầu tư 60,584 tỷ đồng.

Lăng vua Tự Đức được xây dựng năm 1864, là một trong những khu lăng tiêu biểu, điển hình cho lối kiến trúc cảnh quan của kiến trúc truyền thống Huế. Việc đầu tư dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Lăng vua Tự Đức (phần còn lại) được xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm chống xuống cấp, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt. Dự án có tổng mức đầu tư 99,823 tỷ đồng.

Đàn Nam Giao được vua Gia Long cho xây dựng năm 1806, là nơi các vua triều Nguyễn làm lễ tế trời hàng năm. Hiện nay di tích đàn Nam Giao vẫn chưa được đầu tư bảo tồn, tu bổ tổng thể, do đó phải được tiếp tục đầu tư nhằm phục hồi hoàn thiện phần còn lại. Dự án Bảo tồn, tu bổ dị tích đàn Nam Giao (phần còn lại) có tổng mức đầu tư là 40,382 tỷ đồng .

Điện Cần Chánh được xây dựng năm 1804, là một trong những công trình kiến trúc được xây dựng sớm nhất trong Hoàng thành Huế. Điện là nơi nhà vua thiết triều, thường tiếp sứ bộ ngoại giao, tổ chức yến tiệc của hoàng gia và triều đình của triều Nguyễn, nhưng nay đã trở thành phế tích do bị phá hủy bởi chiến tranh từ năm 1947. Việc đầu tư tu bổ, phục hồi di tích điện Cần Chánh là rất cần thiết để phục hồi di sản thế giới đã được UNESCO công nhận. Dự án có tổng mức đầu tư là 199,943 tỷ đồng.

Đây là những dự án có tính chất đặc biệt, quy trình lập các thủ tục đầu tư được thực hiện nhiều bước theo quy định. Để dự án sớm triển khai thi công trong năm 2021, các đại biểu HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý liên quan, tập trung nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, tham vấn ý kiến chuyên gia về mặt kiến trúc, mỹ thuật, khảo cổ... để triển khai có hiệu quả.

Ngọc Hà