Thủ tướng Phạm Minh Chính dự công bố vận hành chính thức hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư 

Xem với cỡ chữ
Sáng 22.6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị trực tuyến tổng kết, xây dựng, triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và Lễ công bố vận hành chính thức hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân từ ngày 1.7 tới.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Sau khi được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 3.2020 và tháng 9.2020, chỉ trong thời gian hơn 1 năm với tinh thần khẩn trương, cấp bách, trải qua 3 giai đoạn với từng bước đi cụ thể, Bộ Công an đã xây dựng thành công 2 dự án. Lãnh đạo Bộ Công an cho biết, đến nay, đã cơ bản hoàn thành xây dựng hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Hoàn thành thu thập, bổ sung thông tin dân cư trên cả nước, tiến hành "làm sạch" dữ liệu, đồng bộ vào hệ thống và cấp mã số định danh cho công dân trong toàn quốc. Đến nay, đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống hơn 98 triệu nhân khẩu, qua đó đã đồng loạt tiến hành cấp mã số định danh cho công dân trên toàn quốc vào ngày 18.6.2021. Bên cạnh đó, từ ngày 1.3 đến nay, toàn quốc đã thu nhận được trên 54 triệu hồ sơ để cấp thẻ căn cước, hoàn thành trước 1 tháng so với kế hoạch.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc công bố chính thức Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân đi vào hoạt động là bước tiến trong tiến trình đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, nhất là quản lý phát triển và quản lý xã hội, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực; đồng thời, góp phần khẳng định những nỗ lực trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Đây cũng là dự án đầu tư công quy mô lớn, khó khăn, phức tạp, tiến hành và đưa vào sử dụng hiệu quả trong thời gian ngắn, để lại bài học quý về khắc phục những hạn chế, bất cập trong đầu tư công, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, dành nguồn lực cho những nhiệm vụ cấp thiết nhất trong lúc đất nước còn khó khăn. 

hủ tướng Phạm Minh Chính trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, triển khai hai dự án
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, triển khai hai dự án

Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương; sự tham gia, phối hợp tích cực của các bộ, ngành, địa phương; sự nỗ lực, chung tay đồng hành, tham gia có hiệu quả của các doanh nghiệp công nghệ thông tin vào các dự án, góp phần xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Việt Nam. 

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra sâu rộng, tác động toàn diện và sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, việc đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ là xu thế tất yếu. Nhấn mạnh điều này, Thủ tướng nêu rõ, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20.5.2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định: “Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số một cách phù hợp, thực chất và hiệu quả”. Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 cũng xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: “Xác định dữ liệu về dân cư, đất đai, doanh nghiệp là dữ liệu trụ cột, cốt lõi cần phải hoàn thành, đưa vào khai thác sớm để dẫn dắt, liên kết, thống nhất toàn bộ dữ liệu trong cơ quan nhà nước về các ngành, lĩnh vực”. Đây là những nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài. Tuy nhiên, thách thức phía trước còn nhiều. Để thực hiện được các mục tiêu này, Thủ tướng nêu rõ, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng nêu một số định hướng. Một là, kế thừa, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và nỗ lực đột phá vượt lên ở một số lĩnh vực, trong đó có chuyển đổi số, so với khu vực và thế giới. Hai là, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, làm chủ công nghệ; huy động mọi nguồn lực, sức mạnh của người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng và phát triển. Ba là, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phải bám sát tình hình thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo đánh giá. Nghiêm túc thực hiện các quy định, nhưng có vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện thực tiễn cụ thể. Cái gì đã chín, đã rõ được thực hiện có hiệu quả, được thực tế chứng minh là đúng, đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện. Cái gì chưa có quy định, hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa mở rộng dần, không cầu toàn, nhưng cũng không nóng vội. Bốn là, sử dụng tài nguyên dữ liệu một cách thiết thực, hiệu quả; có tính kết nối, liên thông cao; không chỉ thực hiện công tác quản lý con người, an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm mà còn phải phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và các nhiệm vụ cấp bách khác, như hiện nay là kịp thời phục vụ cho công tác phòng chống đại dịch Covid - 19. Dữ liệu là tài nguyên, nhưng khác với tài nguyên truyền thống, tài nguyên dữ liệu càng được khai thác, sử dụng nhiều thì không bị mất đi mà ngược lại, càng tạo ra giá trị. Năm là, phải đoàn kết, thống nhất cao, siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Khen thưởng, động viên và kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Bên cạnh đó, khuyến khích bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Sáu là, vừa làm vừa rút kinh nghiệm những mô hình hay, cách làm tốt, khẩn trương nhân rộng, bổ sung vào lý luận; coi trọng công tác truyền thông, tạo sự ủng hộ đồng thuận của quần chúng nhân dân và của xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu xác thực điện tử, kích hoạt vận hành chính thức hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu xác thực điện tử, kích hoạt vận hành chính thức hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Thủ tướng nêu một số nhiệm vụ Bộ Công an cần nghiên cứu, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới: Thứ nhất, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương trong xử lý những khó khăn, vướng mắc, bất cập về thể chế, cơ chế, chính sách, thẩm quyền, trách nhiệm trong quá trình triển khai dự án. Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; bảo đảm dữ liệu chính xác, được bổ sung, cập nhật thường xuyên; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống dữ liệu…Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh kết nối, liên thông, tương tác và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến giữa Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan quản lý hành chính các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội liên quan. Đồng thời, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác để phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và phòng chống dịch Covid-19, tránh tình trạng “cát cứ” thông tin, cơ sở dữ liệu. Thứ tư, nghiên cứu, triển khai ứng dụng để khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không chỉ phục vụ nhu cầu quản lý của lực lượng Công an, mà còn phục vụ các mặt công tác quản lý Nhà nước và phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Thứ năm, khen thưởng xứng đáng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Thứ sáu, tăng cường công tác thông tin, truyền thông đến các tầng lớp nhân dân để nhân dân hiểu rõ những tiện ích Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân mang lại, để người dân tích cực tham gia quá trình xây dựng, duy trì các Cơ sở dữ liệu quan trọng này.

Thủ tướng tin tưởng, những nỗ lực, đổi mới, quyết tâm của các cấp các ngành trong xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quản lý căn cước công dân sẽ được người dân và doanh nghiệp đón nhận tích cực, hưởng ứng ủng hộ và quan tâm giúp đỡ. 

Tại Hội nghị, 28 tập thể, 8 cá nhân tiểu biểu, có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện 2 dự án đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng.

Tin và ảnh: Trung Thành