Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Chiều 5.4, với 462/466 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, (đạt tỷ lệ 96,25%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.