Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc tiếp Trưởng Phái đoàn liên minh châu Âu tại Việt Nam, Đại sứ Giorgio Aliberti 

Xem với cỡ chữ
Ngày 18.9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, Đại sứ Giorgio Aliberti.

Trao đổi tại buổi tiếp, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, Đại sứ Giorgio Aliberti ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng chống đại dịch Covid -19 cũng như từng bước phục hồi lại nền kinh tế.

Đại sứ mong muốn Việt Nam – EU sẽ tiếp túc triển khai các hoạt động trong khuôn khổ các Kế hoạch hợp tác, đặc biệt là việc thực hiện Chương trình “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam”, các khuyến nghị mà Việt Nam đã chấp nhận trong Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) về quyền con người. Đánh giá cao vai trò của Bộ Tư pháp trong triển khai các hoạt động, Đại sứ mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các hoạt động hợp tác đồng thời tăng cường trao đổi, xây dựng kế hoạch hợp tác giai đoạn 2021-2027.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc tiếp Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam, Đại sứ Giorgio Aliberti.​​

Chào mừng Đại sứ - Trưởng phái đoàn EU đến thăm, làm việc tại Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá cao sự hợp tác của Phái đoàn EU và Việt Nam trong các lĩnh vực nói chung và trong hoạt động tư pháp, pháp luật nói riêng. Trong bối cảnh Việt Nam tiến hành tổng kết các Chiến lược về cải cách tư pháp, cải cách pháp luật, đặt ra nhiều nhiệm vụ đối với Bộ, ngành Tư pháp.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc mong muốn EU sẽ quan tâm, hỗ trợ để tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác cũng như nghiên cứu xây dựng kế hoạch hợp tác giai đoạn tiếp theo.

Đối với các nội dung hợp tác liên quan đến nhân quyền, Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các Điều ước quốc tế, các khuyến nghị UPR về quyền con người để hướng đến mục tiêu đảm bảo tốt hơn nữa quyền con người, quyền công dân.

Phạm Hải