Thu thập thông tin, hình ảnh phục vụ phiên giải trình 

Xem với cỡ chữ
Theo kinh nghiệm của Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021, để tổ chức thành công phiên giải trình, cùng với lựa chọn đúng nội dung, Thường trực HĐND huyện tổ chức hoặc giao cho 2 Ban HĐND huyện tổ chức khảo sát, nắm tình hình thực tế vấn đề giải trình; thu thập thông tin, hình ảnh phục vụ phiên giải trình. Kết luận phiên họp cần đánh giá rõ ưu, khuyết điểm, trách nhiệm, lộ trình và thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.
Đại biểu tham dự một phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021 xem clip minh họa các nội dung giải trình
Ảnh: Anh Thi

Tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết bức xúc

Để có được phiên giải trình hiệu quả, thiết thực, Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tập trung lựa chọn vấn đề, nội dung, đối tượng giải trình. Nhất là những vấn đề có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập. Trong kế hoạch tổ chức, giao hai Ban HĐND huyện theo lĩnh vực phụ trách nghiên cứu, khảo sát thực tế các vấn đề chưa rõ, cần tiếp tục trao đổi tại phiên họp (có hình ảnh hoặc video và thu thập các tài liệu). Báo cáo khảo sát của Ban được gửi đến thành viên Thường trực, 2 Ban và đại biểu HĐND huyện (được mời dự) nghiên cứu, tham khảo, chủ động trao đổi, đề nghị người giải trình bổ sung làm rõ tại phiên họp. Cùng với đó, Thường trực HĐND tổ chức khảo sát thực tế liên quan nội dung giải trình; giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị hình ảnh hoặc clip qua khảo sát thực tế để minh họa, cung cấp thêm thông tin cho đại biểu tham dự có thông tin.

Sau phiên giải trình, Thường trực HĐND huyện ban hành thông báo kết luận, kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gửi đến đại biểu HĐND huyện, người được yêu cầu giải trình và các cơ quan, tổ chức liên quan để tổ chức thực hiện. Đồng thời, phân công 2 Ban HĐND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, báo cáo Thường trực HĐND huyện theo lộ trình, thời gian cụ thể.

Với cách làm trên, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu đã tổ chức được 9 phiên giải trình về những nội dung như: Việc thu kinh phí Ban đại diện phụ huynh học sinh của một số trường; việc dạy thêm, học thêm không đúng quy định; tình trạng khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng; công tác quản lý đối với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; chậm thanh toán, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản; chậm đấu nối hệ thống xử lý nước thải khu vực thị trấn; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu tái định cư xã Phước Ninh và xã Suối Đá, công viên huyện giai đoạn 1; giải tỏa, đền bù dự án đường 790 nối dài, đường Đất Sét - Bến Củi…

Qua các phiên giải trình, Thường trực HĐND huyện đã kiến nghị 80 vấn đề đến UBND huyện, các cơ quan chuyên môn của UBND huyện. Đến nay, 79 vấn đề đã được thực hiện, còn 1 vấn đề đang khắc phục, do chờ xin ý kiến sở, ngành tỉnh (việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nên quá trình thực hiện còn chậm. Vì vậy, các phiên giải trình đã tác động tích cực đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, điều hành; tạo chuyển biến trong giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương cũng như những vấn đề cử tri quan tâm.

Rõ trách nhiệm, lộ trình khắc phục

Theo kinh nghiệm của Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu, để tổ chức thành công phiên giải trình, khâu quan trọng trước hết là lựa chọn đúng nội dung, nhất là những nội dung bức xúc của cử tri, các vấn đề khó khăn, phức tạp, kéo dài chậm thực hiện, từ đó xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tư liệu, mời thành phần tham dự. Các khâu này nếu thực hiện tốt, chuẩn bị chu đáo thì phiên giải trình sẽ đạt hiệu quả cao.

Trước khi tiến hành giải trình, Thường trực HĐND huyện tổ chức hoặc giao cho 2 Ban HĐND huyện tổ chức khảo sát, nắm tình hình thực tế vấn đề giải trình; thu thập thông tin, số liệu, hình ảnh để phục vụ phiên giải trình, giúp chủ trì điều hành, kết luận chuẩn xác nội dung.

Điều hành phiên giải trình, Chủ tọa cần linh hoạt, quyết đoán, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn; kết luận rõ tại phiên họp làm căn cứ giám sát sau giải trình… Trên cơ sở kết luận của Chủ tọa, ngay sau phiên giải trình Thường trực HĐND huyện ban hành kết luận, đánh giá rõ ưu điểm, khuyết điểm, trách nhiệm và lộ trình để các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện. Giao trách nhiệm người được yêu cầu giải trình phải tiếp thu nghiêm túc, giải trình cụ thể vấn đề được yêu cầu, đề ra các giải pháp, lộ trình thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tiếp theo.

Cùng với đó, Thường trực HĐND giao 2 Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện thường xuyên theo dõi, giám sát, khảo sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung kết luận giải trình. Trường hợp các cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nội dung kết luận Thường trực HĐND huyện báo cáo HĐND huyện xem xét, quyết định.

DƯƠNG MINH