Thử nghiệm giao dịch nhập lệnh từ xa 

Xem với cỡ chữ

      Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) đã chọn 7 công ty chứng khoán thực hiện thí điểm giao dịch nhập lệnh từ xa. Theo đó, các công ty tham gia thử nghiệm gồm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS), Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương (IBS), Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS), Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BSC), Công ty Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACBS) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC). Việc thử nghiệm sẽ được tiến hành từ ngày 15.10 – 15.11.

TL