Tạo thuận lợi thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp

Xác định cụm công nghiệp là nhân tố thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển, thời gian này, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã tập trung điều chỉnh quy hoạch, xã hội hóa nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, nhất là hệ thống giao thông kết nối và đường nội bộ trong cụm công nghiệp nhằm tăng cường xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp. Trong đó, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, giá trị sản xuất lớn, sử dụng nhiều lao động và không gây ô nhiễm môi trường.

Lĩnh vực chế biến, chế tạo trở thành mũi nhọn

Thời gian qua, dịch bệnh Covid – 19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội nói chung, và trực tiếp đến ngành công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên. Vì vậy, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh tăng trưởng cho toàn ngành công nghiệp từ lĩnh vực chế biến, chế tạo trở thành mũi nhọn. Bên cạnh đó, đề ra nhiều giải pháp trong xúc tiến, thu hút đầu tư, triển khai các gói kích cầu thông qua đầu tư công nên tác động tích cực đến sản xuất công nghiệp trên địa bàn trong những tháng cuối năm.

Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng

Theo dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên cho thấy, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự linh hoạt, quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình KT-XH của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá 6,56%, cao gấp 2 lần bình quân chung cả nước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục phát huy vai trò là động lực cho tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp.

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030; Thái Nguyên đã điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, nhằm sàng lọc cụm công nghiệp nằm trên địa bàn miền núi chưa đủ tiêu chí thu hút đầu tư và có kế hoạch bổ sung cụm công nghiệp có điều kiện thu hút đầu tư tốt hơn.