Đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh)

Thu hút có hiệu quả nguồn vốn từ khu vực tư nhân 

Xem với cỡ chữ
Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm tăng nhanh ở một số tỉnh, bởi vậy tôi thống nhất việc Quốc hội kịp thời đưa vào nội dung Nghị quyết của kỳ họp về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Đề nghị Chính phủ rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ thị 15, 16 trong thời gian vừa qua để có sự nhìn nhận, đánh giá toàn diện, làm tiền đề ban hành chính sách, chỉ thị mới nhằm phòng, chống dịch bệnh, trong tình hình mới. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả hơn, tăng cường nguồn cung cấp vaccine, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho người dân, giảm thiểu số ca nhiễm và tử vong…

Bên cạnh đó, Chính phủ cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thu hút có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân cho đầu tư phát triển để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm, chiến lược phát triển kinh tế 10 năm. Thực tế, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án động lực rất lớn và hết sức cần thiết, nhất là trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nguồn thu ngân sách sẽ gặp nhiều khó khăn nên rất cần thu hút nguồn vốn đầu tư của tư nhân cho đầu tư hạ tầng.

ĐBQH Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh) phát biểu

Ảnh: Quang Khánh 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư đã được Quốc hội thông qua, đề nghị Chính phủ sớm ban hành các văn bản chi tiết, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cụ thể, có cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm tỷ lệ vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư các dự án theo hình thức công-tư. Thực tế một số tập đoàn kinh tế hiện nay cũng đang gặp những khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 nên chưa mạnh dạn đầu tư nếu như không có những cơ chế, chính sách cụ thể, thông thoáng, tin tưởng để đầu tư có hiệu quả...

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025, Chính phủ đã đưa ra giải pháp thực hiện song song nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, trong giai đoạn tới cần có những giải pháp cụ thể hơn như rà soát, hoàn thiện cơ chế, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về lĩnh vực xã hội như giảm nghèo, công tác khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, dân số, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, công tác đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

L. Tùng lược ghi