Thông qua Nghị quyết về tổ chức Phiên tòa trực tuyến 

Xem với cỡ chữ
Chiều 12.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, với tỷ lệ 468/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,79% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tổ chức Phiên tòa trực tuyến.

Không quy định tổ chức thí điểm trong hoạt động xét xử

Trước đó, Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày và nêu rõ: trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xét xử của Tòa án, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến căn cứ vào điểm e khoản 2 Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là phù hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nhấn mạnh, “việc tổ chức phiên tòa trực tuyến có liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân. Xin tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội không quy định tổ chức thí điểm trong hoạt động xét xử; giao Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này với Quốc hội trong báo cáo công tác hằng năm. Khi điều kiện chín muồi, sẽ xem xét, sửa đổi, bổ sung các luật tố tụng và đưa nội dung về tổ chức phiên tòa trực tuyến vào luật”.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức Phiên tòa trực tuyến

Ảnh: Quang Khánh 

Theo đó, Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến quyết nghị: Tòa án nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất đơn giản; tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng, trừ các trường hợp sau đây: vụ án hình sự, dân sự, hành chính liên quan đến bí mật nhà nước; vụ án hình sự về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XIII của Bộ luật Hình sự; vụ án hình sự về một trong các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI của Bộ luật Hình sự.

Bảo đảm trực tiếp, theo dõi đầy đủ, hình ảnh, âm thanh của Phiên tòa

Nghị quyết nêu rõ, phiên tòa trực tuyến là phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án, có sử dụng các thiết bị điện tử kết nối với nhau thông qua môi trường mạng, cho phép bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác tham gia phiên tòa tại địa điểm ngoài phòng xử án do Tòa án quyết định nhưng vẫn bảo đảm trực tiếp theo dõi đầy đủ hình ảnh, âm thanh và tham gia các trình tự, thủ tục tố tụng của phiên tòa bằng lời nói, hành vi tố tụng liên tục, công khai, vào cùng một thời điểm.

Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến phải tuân thủ các quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; bảo đảm sự tôn nghiêm của phiên tòa.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao theo thẩm quyền ban hành hoặc chủ trì, phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng các cơ quan khác có liên quan ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị quyết này. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này. Tòa án Nhân dân tối cao có trách nhiệm báo cáo Quốc hội việc thực hiện Nghị quyết này trong báo cáo công tác hằng năm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Hoàng Ngọc