Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV

Thông qua một số chính sách đặc thù trong tình huống dịch bệnh xảy ra 

Xem với cỡ chữ
Sáng nay (27.8), tại Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề), HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV đã thảo luận, quyết nghị ban hành một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và thông qua một số chính sách đặc thù trong tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Trình bày Tờ trình tại Kỳ họp, Giám đốc Sở Tài chính Trần Văn Lâm cho biết: Trong gần 2 năm phòng, chống dịch Covid-19, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, toàn hệ thống chính trị triển khai thực hiện đầy đủ mọi giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh trong từng thời điểm; nắm chắc và dự báo đúng tình hình, chỉ đạo, triển khai và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại cơ sở, nhất là các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh với quan điểm “phòng là chính, là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên, hàng ngày, cơ bản, chiến lược lâu dài, có ý nghĩa quyết định; chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách”… Qua đó, giữ được địa bàn an toàn, bảo đảm sức khỏe Nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế.

Giám đốc Sở Tài chính Trần Văn Lâm trình bày Tờ trình về việc quy định một số chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
Giám đốc Sở Tài chính Trần Văn Lâm trình bày Tờ trình về việc quy định một số chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Trong quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch, tỉnh Quảng Ninh đã dành nguồn lực chi hỗ trợ cho những người tham gia công tác phòng, chống dịch theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Trung ương. Từ thực tiễn công tác phòng, chống dịch ngày một phức tạp, kéo dài và để đảm bảo hỗ trợ, động viên kịp thời cho công tác phòng, chống dịch, UBND tỉnh báo cáo, trình HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo tờ tình, UBND tỉnh đề nghị, bổ sung đối tượng được hưởng bồi dưỡng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 từ ngân sách Nhà nước (ngoài tiền lương, chế độ phụ cấp đối tượng được hưởng theo quy định), bao gồm: Người làm nhiệm vụ phân luồng (đo thân nhiệt, vào sổ khai báo y tế, sàng lọc hô hấp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập); người được cơ quan có thẩm quyền huy động làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát liên hợp Km15 (Móng Cái) và các trạm/chốt kiểm soát, giám sát việc cách ly xã hội tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh; các tuyến đường giao thông liên tỉnh, liên huyện, địa bàn, khu giáp ranh và trên các tuyến biển, tuyến sông được UBND 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) thành lập trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với phân cấp quản lý Nhà nước theo địa bàn; các thành viên tổ cơ động do UBND các cấp quyết định thành lập được phân công thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; cán bộ, nhân viên y tế; học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh được UBND cấp tỉnh, huyện huy động để phòng, chống dịch.

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, đóng góp ý kiến vào Tờ trình
Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, đóng góp ý kiến vào Tờ trình

Tờ trình cũng đề nghị HĐND tỉnh xem xét hỗ trợ chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đối với các đối tượng phải xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, huyện nhưng chưa được quy định cụ thể về hỗ trợ chi phí để thực hiện xét nghiệm tại các Nghị quyết số 16, 18 của Chính phủ hoặc không tự nguyện bỏ chi phí xét nghiệm; hỗ trợ cơ quan, đơn vị và người thực thi nhiệm vụ quản lý, xử lý các đối tượng nhập cảnh trái phép, vận chuyển phạm nhân… phải thực hiện cách ly tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu đối với người cách ly tại khu vực phong tỏa trong thời gian phong tỏa; hỗ trợ mai táng phí (người làm nhiệm vụ trực tiếp tham gia các hoạt động mai táng và hỏa táng đối với người chết do mắc Covid-19; chi phí hỏa táng, mai táng thi hài người chết do mắc Covid-19).

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết quy định một số mức hỗ trợ lực lượng tham gia chống dịch và chi phí xét nghiệm, mai táng, hỏa táng người chết vì dịch bệnh Covid-19. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ dự kiến trên 148 tỷ đồng sẽ được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, xã theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 326/NQ-HĐND tỉnh ngày 8.2.2021 của HĐND tỉnh về một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm an sinh xã hội và ổn định tình hình  kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và ngân sách Trung ương hỗ trợ.

MẠNH TUÂN