Long An: Thông qua 12 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 25 

Xem với cỡ chữ
Để kịp thời quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách, sáng 26.2.2021, HĐND tỉnh Long An Khóa IX đã tổ chức Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp chuyên đề).

Quang cảnh Kỳ họp 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận kỹ, thống nhất thông qua các nghị quyết liên quan đến chế độ hỗ trợ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã; quy định nội dung chi và mức chi cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quyết định việc chuyển mục đích sử dụng, thu hồi đất, cập nhật danh mục quy hoạch sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án giao thông quan trọng như Đường tỉnh 823D (trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An - Thành phố Hồ Chí Minh), Đường tỉnh 830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến ĐT.830), Đường tỉnh 827E; phân bổ kế hoạch vốn năm 2021 cho các dự án cấp bách sử dụng nguồn bổ sung kinh phí hỗ trợ từ Trung ương. Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung bầu ông Lê Sơn Hà - Chánh Thanh tra tỉnh và ông Võ Thanh Phong - Giám đốc Sở Nội vụ làm Ủy viên UBND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được khẳng định: Các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua rất quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với việc thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông có tính động lực, kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới; bảo đảm các chế độ, chính sách gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã; bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp sắp tới. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh khẩn trương có kế hoạch cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết quan trọng trên bảo đảm đúng quy định, kịp thời, hiệu quả.

CÔNG THÀNH