Thống nhất triển khai Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 

Xem với cỡ chữ
HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 của thành phố. Theo nghị quyết, HĐND thành phố đã thống nhất việc triển khai Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai từ nguồn vốn vay của chính quyền địa phương.

Có giải pháp khắc phục các chỉ tiêu còn thấp

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc,  trong 6 tháng cuối năm 2019, các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2019, trọng tâm là tiếp tục thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, thành phố cần tập trung trọng tâm vào nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh và đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức, tháo gỡ rào cản hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo mọi thuận lợi để thúc đẩy phát triển, bảo đảm kiểm soát lạm phát. Đồng thời, phải quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất - tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.


Từ nay đến cuối năm, Hà Nội sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cải cách hành chính
Ảnh: P. Long

Ngoài ra, để đạt được mức tăng trưởng đề ra đầu năm là 7,4% - 7,6%, từ nay đến cuối năm Hà Nội cần đạt mức tăng trưởng từ 7,6% - 8%. Do đó, thành phố cần tập trung hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn như: Tăng trưởng công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xuất - nhập khẩu; cấp nước sạch khu vực nông thôn; tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động ổn định có trạm xử lý nước sạch…  “Đặc biệt, thành phố phải có những giải pháp đối với các chỉ tiêu còn thấp nhằm đảm bảo hoàn thành Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) của Thủ đô” - Nghị quyết của HĐND nêu rõ.

Bên cạnh đó, Hà Nội cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường; tập trung hoàn thành thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu đô thị, các đồ án quy hoạch chi tiết trọng điểm và quy hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ; chỉ đạo tổ chức kiểm tra và thực hiện các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn trong việc sử dụng công trình nhà chung cư và công trình công cộng... Đáng chú ý, Nghị quyết cũng yêu cầu thành phố phải “tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo trật tự xây dựng, không để phát sinh vi phạm mới về xây dựng”.

Rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành

HĐND thành phố cũng thống nhất việc triển khai Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai từ nguồn vốn vay của chính quyền địa phương (sử dụng từ nguồn vay ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài). Sau khi dự án được phê duyệt và các hiệp định vay vốn được ký chính thức sẽ giao UBND thành phố xây dựng phương án vay và trả nợ chi tiết, trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị theo đúng quy định của Luật Quản lý nợ công.

Đồng thời, Nghị quyết lần này của HĐND cũng thông qua phương án vay lại liên quan đến việc khai thác, vận hành kinh doanh vận tải của Dự án Đường sắt đô thị thành phố Hà Nội (tuyến Cát Linh - Hà Đông). Cụ thể, giá trị khoản vay lại là 98,35 triệu USD (tương đương khoảng 2.306 tỷ đồng), trong đó số tiền thực tế thành phố phải nhận nợ của dự án sẽ được Bộ Tài chính xác định chính thức sau khi dự án hoàn thành, bàn giao, kết thúc giải ngân thanh toán. Thời điểm nhận nợ và bắt đầu trả nợ khoản vay lại được xác định sau khi tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vận hành và Bộ Giao thông - Vận tải hoàn thành bàn giao dự án cho thành phố quản lý; thời điểm trả nợ khoản vay lại cuối cùng là năm 2032.

Để nghị quyết phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả, đi ngay vào cuộc sống sau khi ban hành, HĐND thành phố giao UBND thành phố xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể khắc phục tồn tại, hạn chế, phân công rõ trách nhiệm các cơ quan thực hiện, thời gian hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo nghị quyết HĐND thành phố đề ra, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp trong 6 tháng đầu năm, gắn với mục tiêu đến năm 2020. Ngoài ra, HĐND thành phố giao Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố cần tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đặc biệt, HĐND thành phố cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị Thủ đô nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2019 của thành phố.

NGUYÊN KHÔI