Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Thống nhất bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 48, sáng nay, 15.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và quyết định về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu rõ, để đáp ứng nhu cầu về vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh cũng như đáp ứng yêu cầu trong các tình huống khẩn cấp về y tế; trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Dự trữ quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu

Tại Điều 27 Luật Dự trữ quốc gia quy định: các mặt hàng thuộc Danh mục hàng dự trữ quốc gia phải đáp ứng mục tiêu nêu trên và đáp ứng một trong các tiêu chí: một là, mặt hàng chiến lược, thiết yếu, có tần suất sử dụng nhiều, có tác dụng ứng phó kịp thời trong các tình huống đột xuất, cấp bách; hai là, mặt hàng đặc chủng, không thể thay thế; ba là, vật tư, thiết bị, hàng hóa đảm bảo quốc phòng, an ninh mà sản xuất trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, chất lượng, chủng loại.

Tại Điều 3 Luật Dự trữ quốc gia quy định, mục tiêu dự trữ quốc gia là nhằm chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Dự trữ quốc gia, Danh mục hàng dự trữ quốc gia gồm 12 nhóm hàng (chưa có nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế) và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, nguồn vật tư, thiết bị y tế dự trữ thường xuyên tại các cơ sở y tế không đủ đáp ứng. Do vậy, để chủ động phòng, chống dịch bệnh cũng như chủ động đáp ứng yêu cầu khẩn cấp về y tế trong các tình huống đột xuất do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn và các tình huống quốc phòng, an ninh xảy ra trong tương lai, việc bổ sung thêm nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Dự trữ quốc gia là rất cần thiết.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Tài chính - Ngân sách tán thành với việc cần thiết ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia. Việc bổ sung mặt hàng này đáp ứng được quy định của Luật Dự trữ quốc gia về mục tiêu dự trữ quốc gia, tiêu chí của mặt hàng thuộc Danh mục hàng dự trữ quốc gia và thống nhất với quy định tại Điều 61 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Thảo luận về vấn đề này, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều tán thành bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, đây là nhóm hàng rất cấp thiết và cần bổ sung vào hàng dự trữ quốc gia cũng như thống nhất với quy định của luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thì Chính phủ cần quy định chi tiết về nhóm hàng.

Về thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết, theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, do Nghị quyết ban hành theo thủ tục rút gọn nên có thể có hiệu lực thi hành ngay từ ngày thông qua. Tuy nhiên, do còn phải sửa Nghị định của Chính phủ mới triển khai được nên hiệu lực của Nghị quyết cũng không cấp thiết phải thi hành ngay.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu thêm, nếu thống nhất ban hành Nghị quyết theo thủ tục rút gọn thì hiệu lực sẽ có ngay còn “nếu theo thủ tục bình thường để bảo đảm 1.1.2021 có hiệu lực thì Chính phủ sẽ cần kèm theo các Nghị định để quy định chi tiết”. 

Trước nhu cầu cấp bách về quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, “trong bối cảnh dịch bệnh đang còn phức tạp nên cần có hiệu lực ngay từ ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết còn Nghị định Chính phủ để càng khẩn trương càng tốt”. 

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thông qua Nghị quyết bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia

Tại phiên họp, các đại biểu đều nhất trí thống nhất thông qua Nghị quyết bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia và thời điểm thi hành có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký.

Tin: Hồ Long; Ảnh: Quang Khánh