Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Thống nhất bổ sung 274 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ 

Xem với cỡ chữ
Sáng nay, 15.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp

Trình bày báo cáo của Chính phủ về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu rõ, từ ngày 1.6.2019 đến ngày 31.5.2020, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) đã xuất cấp tổng số 23.000 tấn gạo (gồm 5.950,5 tấn gạo xuất cấp từ 1.6.2019 - 31.12.2019 và 17.049,5 tấn gạo xuất cấp từ 1.1.2020 - 31.5.2020) để cứu trợ cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, hỗ trợ Tết Nguyên đán, cứu đói thời kỳ giáp hạt và viện trợ cho nhân dân Cuba. Đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện xong việc xuất cấp số gạo nêu trên, kịp thời giúp nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo của Chính phủ về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 7; Khoản 2, Điều 12; Khoản 1, Điều 13 và Khoản 2, Điều 14 Luật Dự trữ quốc gia; trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 124/TTr-BTC ngày 9.7.2020, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4232/BKHĐT-KTDV ngày 1.7.2020 và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5995/VPCP-KTTH ngày 23.7.2020 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 274 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 cho Bộ Tài chính để mua bù 23.000 tấn gạo đã xuất cấp cứu trợ, viện trợ từ 1.6.2019 - 31.5.2020.  

Tờ trình cũng chỉ rõ, số kinh phí được bổ sung sử dụng để mua lương thực theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ bởi theo Khoản 1 Điều 7 Luật Dự trữ quốc gia thì “ hàng dự trữ quốc gia sau khi xuất phải được bù lại đủ, kịp thời”. 

Về nguồn vốn mua bù gạo dự trữ quốc gia, tại Khoản 2 Điều 10 Luật Ngân sách Nhà nước quy định dự phòng ngân sách nhà nước sử dụng để: “a) Chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói; nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp mình mà chưa được dự toán”. Do đó, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, việc bổ sung 274 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 cho Bộ Tài chính để mua bù tổng số 23.000 tấn gạo đã xuất cấp nêu trên là đúng quy định.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách. 

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh Thái Nguyên; việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014 của Bộ Công an; báo cáo công tác năm 2020 và kế hoạch kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước.

Tin: Hồ Long; Ảnh: Quang Khánh