Thông báo tình hình KT-XH tỉnh Thái Nguyên cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026