Thông báo tiêm vaccine phòng Covid-19 cho tất cả người dân quay lại Bình Dương làm việc 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện chủ trương của tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ xét nghiệm, tiêm vaccine phòng Covid-19 cho tất cả người dân có nguyện vọng quay về Bình Dương làm việc, sinh sống.