Thông báo mới về việc rà soát người dân có nhu cầu về quê và trở lại Hà Nội 

Xem với cỡ chữ
Công an thành phố Hà Nội thông báo:

Ngày 13.8.2021, Công an Thành phố đã ban hành Công văn số 6017/CAHN-PV01-PC06 yêu cầu Công an các quận, huyện, thị xã nắm tình hình người dân, học sinh, sinh viên đang sinh sống, làm việc và học tập tại thành phố Hà Nội có nhu cầu, nguyện vọng trở về quê và người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hiện đang tạm trú tại các địa phương khác có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng trở về Hà Nội (thông qua việc cung cấp thông tin từ gia đình, người thân…).

Mục đích của Công an Thành phố khi triển khai thực hiện công tác là để nắm tình hình. Trên cơ sở đó chủ động tham mưu với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Đây chưa phải là chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Công an Thành phố trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí và các tầng lớp nhân dân trong suốt thời gian qua.

Văn Anh