Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn tại Quốc hội:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, phải chống tư tưởng "trên nóng dưới lạnh"

- Thứ Bảy, 05/11/2022, 17:50 - Chia sẻ

Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong phần trả lời chất vấn tại Quốc hội chiều nay. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, phải chống tư tưởng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Phải kiên trì hoàn thiện thể chế

Theo ĐBQH Ma Thị Thúy (Tuyên Quang), ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, Chính phủ và Thủ tướng đã xác định cải cách thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đại biểu đề nghị Thủ tướng cho biết những quan điểm chính, trụ cột trong cải cách thể chế là gì?

Xây dựng đội ngũ cán bộ, phải chống tư tưởng
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) chất vấn thủ tướng. Ảnh: Hồ Long

Liên quan đến vấn đề này, ĐBQH Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) cũng nêu rõ, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã rất quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật, đáng trân trọng, nhiều cử tri cho rằng vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên trải thảm, dưới rải đinh”; vẫn còn tư tưởng "làm ít sai ít". Do đó, đại biểu đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết quan điểm về những vấn đề này cũng như giải pháp khắc phục trong thời gian tới?

Trả lời chất vấn nêu trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, cải cách thể chế là một trong ba đột phá chiến lược, cải cách thể chế phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn và tôn trọng thực tiễn khách quan, phục vụ lợi ích của người dân, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể. Trong đó, các trụ cột cần tập trung là: xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với quan điểm xuyên suốt lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực cho sự phát triển.

Đối với công tác cải cách hành chính, ý thức, thái độ của cán bộ, Thủ tướng cho biết, Việt Nam là quốc gia đang phát triển, đang trong quá trình chuyển đổi, trong 35 năm đổi mới, đạt được thành tích rất lớn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, công chức, viên chức. Trong quá trình vận hành, trưởng thành lớn lên cùng đất nước, lớn lên cùng sự phát triển chung, chúng ta phải kiên trì hoàn thiện thể chế, dùng rất nhiều biện pháp để đơn giản bộ máy, tinh giản biên chế, thu hút người tài…

Thủ tướng nhấn mạnh, các cơ quan trong hệ thống chính trị phải rà soát, tổng kết một số nghị quyết của Đảng, với tinh thần chung là chỉ ra kết quả, bất cập để có giải pháp tốt hơn đối với công tác xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trong sạch, tận tụy phục vụ nhân dân, với quan điểm của Đảng "lấy xây là chiến lược, cơ bản, lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên". Đồng thời, cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ thì phải có chống "tư tưởng trên nóng dưới lạnh" thông qua từng bước cải thiện, động viên tinh thần, khen thưởng phải kịp thời, xử lý vi phạm nghiêm minh, công tác cán bộ phải chủ động, công khai, minh bạch và có cạnh tranh. 

Phải thay đổi nhận thức về định giá thương hiệu công

Nêu thực tế hiện nay, hợp tác công tư đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc định giá thương hiệu công, ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (Bình Định) đặt câu hỏi: theo Thủ tướng, trong thời gian ngắn tới có giải pháp nào công khai, minh bạch để giải quyết vấn đề này không vì theo đại biểu, có được định giá thương hiệu công thì việc phát huy hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục sẽ được phát huy rất hiệu quả.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, phải chống tư tưởng
Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (Bình Định) chất vấn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Hồ Long

Trả lời vấn đề này, Thủ tướng cho rằng, xây dựng thương hiệu đối với các nước trên thế giới thì tương đối có bài bản và có truyền thống rất lâu rồi. Hiện nay định giá thương hiệu của các doanh nghiệp của chúng ta là hơn 432 tỷ và tốc độ tăng là 74%, cao nhất trên thế giới về đánh giá thương hiệu. "Tôi nghĩ đây là những cơ sở để chúng ta suy nghĩ về xây dựng thương hiệu, không những xây dựng thương hiệu cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc khối công mà cả khối tư nữa. Chúng ta phải nhận thức được vấn đề này". Nhấn mạnh điều này, Thủ tướng nêu giải pháp thứ nhất là phải tăng cường nhận thức về thương hiệu và giá trị thương hiệu để từ đó xây dựng thương hiệu, từ giá trị thương hiệu này chúng ta hợp tác với các đối tác, thực hiện hợp tác công tư. Khi hợp tác công tư, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục thì phải tính cả giá trị thương hiệu này chứ không phải chỉ là cơ sở vật chất. Thủ tướng nêu ví dụ như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Huế... đã có thương hiệu được xếp hạng thì khi hợp tác công tư phải tính đến giá trị thương hiệu này. Hay Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy... ngoài cơ sở vật chất ra chúng ta còn thương hiệu của các bệnh viện này. "Chúng ta phải thay đổi nhận thức về thương hiệu và từ thay đổi nhận thức về thương hiệu, phải đánh giá thương hiệu khi hợp tác công tư thì mới tận dụng được nguồn lực của xã hội", Thủ tướng nói. 

Thanh Hải
#