Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật với trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi

- Thứ Bảy, 16/03/2024, 11:50 - Chia sẻ

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục vừa ban hành Kế hoạch khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi, nhằm phục vụ công tác thẩm tra Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 4 tuổi.

Khảo sát nhằm đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, các điều kiện bảo đảm và những vấn đề đặt ra để chuẩn bị phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 - 5 tuổi. Qua đó, đề xuất giải pháp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non và các điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3 - 5 tuổi.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật với trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi -0
Cuộc khảo sát nhằm đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật với trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi

Khảo sát tập trung vào 5 nội dung: (1) Hệ thống chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non nói chung và giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 - 5 tuổi nói riêng; các chính sách đặc thù của địa phương cho giáo dục mầm non. (2) Tình hình triển khai phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi và giáo dục trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi tại các địa phương. (3) Về các điều kiện bảo đảm triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi: đầu tư, tài chính; cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chương trình giáo dục mầm non... (4) Về quản lý nhà nước và công tác xã hội hóa giáo dục mầm non. (5) Những vấn đề đặt ra và đề xuất, kiến nghị.

Trong thời gian từ tháng 3 - 7, Đoàn khảo sát sẽ làm việc với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan ở Trung ương và địa phương; một số cơ sở giáo dục mầm non đại diện cho các loại hình cơ sở giáo dục mầm non. Cụ thể, tại Trung ương, Đoàn khảo sát tổ chức làm việc, yêu cầu một số bộ, ngành có liên quan đến báo cáo về nội dung khảo sát.

Tại các địa phương, Đoàn khảo sát làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân một số quận, huyện và khảo sát các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, dự kiến mỗi địa phương khảo sát tại 2 - 3 cơ sở đại diện cho các loại hình: công lập, ngoài công lập; nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập.

Báo cáo kết quả khảo sát sẽ được gửi đến các đại biểu Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan.

Nhật Linh
#