Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà giáo

- Chủ Nhật, 31/03/2024, 10:48 - Chia sẻ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, chuẩn bị cho thẩm tra dự án Luật Nhà giáo, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ tổ chức khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà giáo tại một số địa phương.

Khảo sát nhằm rà soát, đánh giá việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về nhà giáo; đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển nhà giáo các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân (kết quả đạt được về số lượng và chất lượng; những tồn tại, vướng mắc trong xây dựng, quản lý và phát triển nhà giáo). Từ đó, kiến nghị, đề xuất định hướng nội dung chính sách, quy định pháp luật điều chỉnh đối với nhà giáo phục vụ cho xây dựng và thẩm tra dự án Luật Nhà giáo.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà giáo -0
Khảo sát nhằm rà soát, đánh giá việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về nhà giáo. Ảnh: Marie Curie Hanoi School

Phạm vi khảo sát là việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về nhà giáo, bao gồm chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng, quản lý và phát triển nhà giáo; chính sách đãi ngộ, khen thưởng và kỷ luật; chế độ, chính sách ưu tiên, ưu đãi khác…

Đối tượng khảo sát là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo và cơ quan quản lý nhà nước liên quan tới giáo dục - đào tạo ở trung ương và địa phương; cơ sở giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân; nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; các cơ quan quản lý nhà nước các cấp có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và nhà giáo.

Nội dung khảo sát bao gồm: đánh giá thực trạng hệ thống chính sách, pháp luật về nhà giáo; đánh giá vai trò, vị trí nhà giáo trong bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; thực trạng xây dựng và phát triển nhà giáo; tiêu chuẩn và chức danh nhà giáo.

Bên cạnh đó, đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhà giáo, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; chính sách đãi ngộ và tôn vinh nhà giáo; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong việc quản lý, xây dựng và phát triển nhà giáo; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với nhà giáo.

Khảo sát cũng sẽ ghi nhận những kiến nghị về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật trong xây dựng, quản lý và phát triển nhà giáo; những nội dung cần thể chế hóa trong xây dựng Luật Nhà giáo.

Theo Kế hoạch, từ đầu tháng 4, Đoàn khảo sát sẽ tổ chức khảo sát trực tiếp tại một số địa phương và cơ sở giáo dục đại diện cho các vùng miền, các loại hình, mô hình tổ chức và hoạt động ở các cấp học và trình độ đào của hệ thống giáo dục quốc dân.

Sau đó, Đoàn khảo sát sẽ làm việc với cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; một số bộ, ngành có liên quan...

Nhật Linh
#