Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

- Thứ Sáu, 17/11/2023, 17:52 - Chia sẻ

Chiều 17.11, tiếp tục phiên họp giữa hai đợt Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khoá XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Báo cáo một số vấn đề lớn về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày; thảo luận, cho ý kiến về những nội dung lớn đã được tiếp thu, chỉnh lý và một số nội dung xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Ủy ban Kinh tế tiếp thu tối đa các ý kiến tại phiên họp để giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và hoàn thiện dự thảo Luật; để dự án Luật sau khi được ban hành sẽ góp phần tích cực, tạo chuyển biến trong quản trị của ngân hàng thương mại; tăng cường hiệu lực, hiệu quả; gia tăng sức chống chịu và tránh các cú sốc từ bên trong lẫn bên ngoài; làm lành mạnh, an toàn tài chính quốc gia.

Minh Trang
#