Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tạo đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

- Thứ Sáu, 13/10/2023, 22:06 - Chia sẻ

Chiều 13.10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày cho biết, theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền quyết định ban hành Nghị quyết thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành.

Đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Do đó, Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm này là thực hiện đúng thẩm quyền và đúng quy định. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, việc xây dựng Nghị quyết nhằm đa dạng hóa, huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp (nhà nước, tư nhân, Trung ương, địa phương), tháo gỡ nút thắt trong đầu tư, tạo đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Báo cáo thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về Nghị quyết của Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày nêu rõ, Thường trực Ủy ban Kinh tế nhận thấy, việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến nếu đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ là đúng thẩm quyền. Bên cạnh đó, hồ sơ dự thảo Nghị quyết thí điểm trình Quốc hội đã được chuẩn bị cơ bản đầy đủ thành phần theo quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tạo đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Tán thành với sự ban hành Nghị quyết thí điểm, Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, Chính phủ đã rà soát những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, đề xuất các chính sách đề nghị thí điểm… nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ hiện đại, đổi mới mạnh mẽ phân cấp, phân quyền, ủy quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thu hút tối đa nguồn lực đầu tư, đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực, nhất là các nguồn lực ngoài nhà nước.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ. Tuy nhiên, lưu ý cần bảo đảm tính kịp thời nhưng vẫn giữ được tính ổn định của hệ thống pháp luật, đặc biệt là hệ thống ngân sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ tiếp thu các ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế thẩm tra chính thức để trình Quốc hội tại Kỳ họp tháng 10.2023.

N. Thành
#