Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì phiên họp Đoàn giám sát 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

- Thứ Ba, 21/11/2023, 19:45 - Chia sẻ

Chiều 21.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát "Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030" đã chủ trì phiên họp thứ tám của Đoàn giám sát. 

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng đoàn giám sát: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh. 

Tại cuộc họp, Đoàn giám sát 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đã góp ý vào dự thảo Nghị quyết về giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, các ý kiến góp ý là cơ sở quan trọng để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu.

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc
#