Một số hình ảnh Phiên họp thứ Mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Thứ Hai, 10/10/2022, 19:03 - Chia sẻ

Ngày 10.10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ Mười sáu.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Phiên họp thứ Mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ Mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc
Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ Mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp
Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ Mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành phiên họp
Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ Mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu
Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ Mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu
Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ Mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu
Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ Mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu
Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ Mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới phát biểu
Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ Mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường phát biểu
Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ Mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình phát biểu
Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ Mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu
Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ Mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu
Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ Mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Các đại biểu dự Phiên họp thứ Mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ Mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ Mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Phiên họp UBTVQH thứ 16
Ảnh: Lâm Hiển
#