Một số hình ảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

- Thứ Năm, 03/11/2022, 20:34 - Chia sẻ

Chiều 3.11, Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị .

Một số hình ảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên chất vấn
Một số hình ảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị -1
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên chất vấn
Một số hình ảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị -2
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội
Một số hình ảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị -5
Các đại biểu tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị
Một số hình ảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị -7
Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm (Bắc Giang) chất vấn
Một số hình ảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị -9
Đại biểu Phan Thái Bình (Quảng Nam) chất vấn: Trách nhiệm của Bộ Xây dựng trước tình trạng điều chỉnh quy hoạch chi tiết tuỳ tiện tại một số địa phương
Một số hình ảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị -3
Đại biểu Tạ Thị Yên (Điện Biên) chất vấn
Một số hình ảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị -3
Các đại biểu tại phiên chất vấn
Một số hình ảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị -0
Đại biểu Phan Đức Hiếu (Thái Bình) chất vấn Bộ trưởng về trách nhiệm, giải pháp nhiều dự án nhà ở, khu đô thị xuống cấp tại Hà Nội
Một số hình ảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị -6
Đại biểu Trần Văn Khải (Hà Nam) chất vấn Bộ trưởng: Giải pháp thực hiện Đề án xây dựng căn hộ cho người thu nhập thấp 
Một số hình ảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị -2
 Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) chất vấn Bộ trưởng: Giải pháp trong quản lý trật tự xây dựng
Một số hình ảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị -6
Các đại biểu tại phiên chất vấn
Một số hình ảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị -4
Đại biểu Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) chất vấn Bộ trưởng: Nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp cho tình trạng quy hoạch thiếu khả thi, chưa đồng bộ
Một số hình ảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị -5
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) chất vấn Bộ trưởng: Cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp và người dân đầu tư, xây dựng nhà ở cho công nhân
Một số hình ảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị -7
Các đại biểu tại phiên chất vấn
Một số hình ảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị -4
Quang cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị
Ảnh: Lâm Hiển; Hồ Long