Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc AIPA-43

- Thứ Hai, 21/11/2022, 13:52 - Chia sẻ

Sáng 21.11.2022, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43).

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc AIPA-43 -9
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tại Lễ khai mạc AIPA-43
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc AIPA-43 -2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự Lễ khai mạc AIPA-43
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc AIPA-43 -1
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch ASEAN phát biểu chào mừng
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc AIPA-43 -3
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch ASEAN tại Lễ khai mạc AIPA-43. Ảnh: Doãn Tấn
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc AIPA-43 -4
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các Trưởng đoàn dự Lễ khai mạc AIPA-43. Ảnh: Doãn Tấn
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc AIPA-43 -5
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các Trưởng đoàn dự Lễ khai mạc AIPA-43. Ảnh: Doãn Tấn
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc AIPA-43 -6
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh chung với các Trưởng đoàn và đại biểu dự Lễ khai mạc AIPA-43. Ảnh: Doãn Tấn
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc AIPA-43 -7
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh chung với các Trưởng đoàn và đại biểu dự Lễ khai mạc AIPA-43. Ảnh: Doãn Tấn
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc AIPA-43 -8
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh chung với các Trưởng đoàn và đại biểu dự Lễ khai mạc AIPA-43. Ảnh: Doãn Tấn
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc AIPA-43 -0
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc AIPA-43. Ảnh: Doãn Tấn
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc AIPA-43 -0
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc AIPA-43. Ảnh: Doãn Tấn
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc AIPA-43 -1
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc AIPA-43. Ảnh: Doãn Tấn
Ảnh: Doãn Tấn
#