Một số hình ảnh các hoạt động đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Campuchia

- Thứ Bảy, 19/11/2022, 14:00 - Chia sẻ

Sáng 19.11, ngay sau khi đến Thủ đô Phnom Pênh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài độc lập, Tượng đài Cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Tượng đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia. 

Một số hình ảnh các hoạt động đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Campuchia -9
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến đặt hoa tại Đài Độc lập. Ảnh: Doãn Tấn
Một số hình ảnh các hoạt động đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Campuchia -1
Ảnh: Doãn Tấn
Một số hình ảnh các hoạt động đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Campuchia -2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt hoa tại Đài Độc lập. Ảnh: Doãn Tấn
Một số hình ảnh các hoạt động đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Campuchia -3
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Đài Độc lập. Ảnh: Doãn Tấn
Một số hình ảnh các hoạt động đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Campuchia -4
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Ảnh: Doãn Tấn
Một số hình ảnh các hoạt động đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Campuchia -5
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Ảnh: Doãn Tấn
Một số hình ảnh các hoạt động đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Campuchia -6
Ảnh: Doãn Tấn
Một số hình ảnh các hoạt động đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Campuchia -7
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Ảnh: Doãn Tấn
Một số hình ảnh các hoạt động đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Campuchia -8
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Doãn Tấn
Một số hình ảnh các hoạt động đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Campuchia -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vòng hoa tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Doãn Tấn
Một số hình ảnh các hoạt động đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Campuchia -1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Doãn Tấn
Một số hình ảnh các hoạt động đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Campuchia -2
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Doãn Tấn
Phạm Thúy
#