Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào viếng Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ Tư

- Thứ Năm, 20/10/2022, 08:15 - Chia sẻ

Sáng nay, 20.10.2022, trước khi khai mạc Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội Khóa XV đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Sau đây là một số hình ảnh:

Một số hình ảnh đoàn Đại biểu Quốc hội vào viếng lăng Bác trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV -7
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Một số hình ảnh đoàn Đại biểu Quốc hội vào viếng lăng Bác trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV -0
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh đoàn Đại biểu Quốc hội vào viếng lăng Bác trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV -1

Một số hình ảnh đoàn Đại biểu Quốc hội vào viếng lăng Bác trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV -2

Một số hình ảnh đoàn Đại biểu Quốc hội vào viếng lăng Bác trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV -3

Một số hình ảnh đoàn Đại biểu Quốc hội vào viếng lăng Bác trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV -4

Một số hình ảnh đoàn Đại biểu Quốc hội vào viếng lăng Bác trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV -5

Một số hình ảnh đoàn Đại biểu Quốc hội vào viếng lăng Bác trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV -6

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào viếng Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ Tư -1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào viếng Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ Tư -0

Ảnh: Hồ Long
#