Kỷ luật Khiển trách với Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan

- Thứ Hai, 26/12/2022, 18:50 - Chia sẻ

Ngày 26.12, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 675/NQ-UBTVQH15 về việc xử lý kỷ luật đối với Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 Nguyễn Phùng Hoan.

Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Xử lý kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 do trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021 đã có những vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, đê điều và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định 818-QĐ/UBKTTW ngày 6.12.2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Nam Định, các cơ quan có liên quan và ông Nguyễn Phùng Hoan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nguyễn Vũ
#