Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV: Chương trình làm việc ngày 16.6.2022

- 06:15, 16/06/2022

ĐBND - Chi tiết chương trình làm việc ngày 16.6, Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV.