Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Không đưa vào quyết toán ngân sách trình Quốc hội nếu không có căn cứ pháp lý

- Thứ Tư, 15/05/2024, 18:53 - Chia sẻ

Chiều 15.5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Không đưa vào quyết toán ngân sách trình Quốc hội nếu không có căn cứ pháp lý -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Tại phiên họp, Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 (trong đó có nội dung báo cáo thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 3 của Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26.11.2019 của Quốc hội Khóa XIV về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước).

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về nội dung này.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với báo cáo của các cơ quan; đồng thời đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương rút kinh nghiệm về thời gian gửi số liệu quyết toán ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Tài chính – Ngân sách cần phối hợp chặt chẽ để thống nhất số liệu quyết toán khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội.

Không đưa vào quyết toán ngân sách trình Quốc hội nếu không có căn cứ pháp lý -0
Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong điều kiện tình hình kinh tế chính trị thế giới và khu vực biến động nhanh, phức tạp, khó lường; trong nước nền kinh tế cũng phát sinh nhiều khó khăn, thách thức, phải thực hiện chính sách miễn, giãn, giảm thuế, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân nhưng thu ngân sách vượt cao so với dự toán (vượt 28%), tỷ trọng thu nội địa đạt 79,5% tổng số thu ngân sách nhà nước.

Các nhiệm vụ thu chủ yếu đều vượt khá cao so với dự toán; chi ngân sách cơ bản bảo đảm nhiệm vụ của Nhà nước; chi thường xuyên bằng 59% tổng chi ngân sách nhà nước; bội chi ngân sách nhà nước thấp hơn dự toán Quốc hội giao; nợ công trong giới hạn cho phép; kỷ luật thu, chi ngân sách từng bước được cải thiện; công tác quyết toán ngân sách nhà nước có nhiều chuyển biến; thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước có nhiều tiến bộ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ có giải pháp quyết liệt để xử lý một số tồn tại, hạn chế đã kéo dài nhiều năm trong công tác điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước như: lập, gửi báo cáo quyết toán chậm, một số địa phương phê chuẩn quyết toán chậm, chưa điều chỉnh theo số liệu của Kiểm toán Nhà nước; ước thực hiện thu chi và lập dự toán không sát kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quản lý, điều hành ngân sách nhà nước…

Đối với các nội dung về số liệu quyết toán thu chi tài chính, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước làm rõ, bổ sung thông tin, quan điểm xử lý. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban Tài chính – Ngân sách chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước rà soát để thống nhất xử lý theo đúng quy định của pháp luật, xác định tính chính xác của số liệu quyết toán, không đưa vào quyết toán trình Quốc hội nếu không có căn cứ pháp lý, không đúng quy định; lưu ý rà soát số liệu tăng thu ngân sách nhà nước năm 2022 để xử lý theo đúng quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ khẩn trương nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rà soát báo cáo bổ sung các nội dung, số liệu để hoàn thiện Báo cáo; số liệu quyết toán; xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó, nêu bật kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm, đề xuất các giải pháp cụ thể thiết thực để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quyết toán ngân sách nhà nước, gửi Ủy ban Tài chính – Ngân sách thẩm tra chính thức, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV.

N. Thành
#