Đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp thứ Bảy vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Thứ Hai, 20/05/2024, 08:10 - Chia sẻ

Sáng 20.5, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV, các đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

#