Chương trình làm việc của Quốc hội ngày 15.11

- Thứ Ba, 15/11/2022, 06:05 - Chia sẻ

Chi tiết Chương trình làm việc ngày 15.11, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV.