Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV:

Chương trình làm việc của Quốc hội ngày 02.11

- Thứ Tư, 02/11/2022, 06:05 - Chia sẻ

Chi tiết Chương trình làm việc ngày 02.11, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV.