Chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nội dung trình Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV

- Thứ Năm, 11/07/2024, 17:42 - Chia sẻ

Chiều 11.7, trước khi bế mạc Phiên họp thứ 35, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng kết Kỳ họp thứ Bảy và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nội dung trình Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV -0
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua với sự đồng thuận rất cao

Trình bày Báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, sau 27,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Bảy đã thành công tốt đẹp, hoàn thành khối lượng lớn công việc trên cả ba lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tiếp tục đổi mới, cải tiến, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Quốc hội đã thông qua 11 luật, 21 nghị quyết (trong đó có 3 nghị quyết quy phạm pháp luật); cho ý kiến lần đầu về 11 dự án luật và xem xét nhiều báo cáo quan trọng khác; trong đó, đã xem xét, quyết định kiện toàn nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Đã có 2.119 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại phiên họp tổ; 936 lượt đăng ký, trong đó có 708 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu thảo luận và 42 lượt tranh luận. Trong thời gian giữa 2 đợt của Kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan, tổ chức hữu quan đã làm việc khẩn trương, liên tục, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức họp để chỉ đạo tiếp thu, giải trình kỹ lưỡng, thấu đáo ý kiến của đại biểu Quốc hội và hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng cao nhất các nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua. Vì vậy, các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua với sự đồng thuận rất cao, trong đó có 2 luật và 1 nghị quyết được 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành thông qua.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nội dung trình Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV -0
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Hồ Long

Tuy nhiên, Tổng Thư ký Quốc hội cũng nêu rõ, vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: một số nội dung được đề nghị bổ sung vào Chương trình Kỳ họp rất gấp, làm bị động cho các cơ quan của Quốc hội trong việc thẩm tra và các đại biểu Quốc hội trong nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến phát biểu; thời hạn gửi xin ý kiến một số nội dung ngắn, chưa bảo đảm thời gian để các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, cho ý kiến...

Trên cơ sở kết quả tổng kết kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan và dư luận, cử tri cả nước để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp Quốc hội. Đồng thời đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, xử lý những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.

Dự kiến trình Quốc hội thông qua 11 luật tại Kỳ họp thứ Tám

Về chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, dự kiến tại Kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 11 luật; cho ý kiến 12 dự án luật. Trong trường hợp dự án Luật Điện lực (sửa đổi) được chuẩn bị tốt, đủ điều kiện thông qua theo quy trình tại một kỳ họp thì tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 12 luật. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Do số lượng nội dung lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ Tám rất lớn, nhiều nội dung khó, phức tạp nên Tổng Thư ký Quốc hội đề xuất tiếp tục tổ chức theo 2 đợt họp để có thời gian cho các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết với chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thảo luận, hiệu quả sử dụng thời gian Kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội xem xét kỹ các nội dung thuộc trách nhiệm và đề xuất thời gian, cách thức tiến hành đối với từng nội dung cho phù hợp. Đối với các nội dung thuộc công tác lập pháp, các cơ quan chủ trì khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý, tổ chức thẩm tra các dự án luật, bảo đảm tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp.

Chỉ bổ sung chương trình kỳ họp nội dung thật sự cấp thiết, được chuẩn bị kỹ lưỡng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với các báo cáo về tổng kết Kỳ họp thứ Bảy và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám; đánh giá Kỳ họp thứ Bảy có số lượng công việc rất lớn, phức tạp nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự phối hơp chặt chẽ giữa các cơ quan, kỳ họp đã hoàn thành tất cả các nội dung chương trình với kết quả rất tốt.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nội dung trình Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV -0
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Đối với dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Tám, nhiều ý kiến bày tỏ tán thành với chương trình như Tổng Thư ký Quốc hội dự kiến chia thành 2 đợt để tạo điều kiện cho các Ủy ban, các cơ quan của Quốc hội có thời gian giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận các ý kiến phát biểu tại phiên họp rất thẳng thắn, xây dựng trên tinh thần trách nhiệm cao; đánh giá các kết quả đạt được của Kỳ họp thứ Bảy cũng như nêu những hạn chế, một số kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo các kỳ họp tới diễn ra thành công.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Kỳ họp thứ Bảy có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung được bổ sung và khó, phức tạp nhưng nhìn chung đã được tổ chức thành công và hoàn thành chương trình đề ra. Trong đó, nội dung của công tác lập pháp là nhiều nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tài liệu được chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng gửi đại biểu Quốc hội; nội dung gọn, rõ; trao đổi đến cùng đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau để đi đến kết quả thông qua. Điều này cho thấy tinh thần trách nhiệm của đại biểu Quốc hội cũng như của các cơ quan. Công tác nhân sự bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, thận trọng, đạt được sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội. Các luật được thông qua có sự đồng thuận cao, một số luật, nghị quyết đạt tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội tán thành.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ một số hạn chế như: một số tài liệu Chính phủ trình còn chậm, có nội dung thiếu hồ sơ; sự phối hợp của một số bộ và Ủy ban của Quốc hội chưa thống nhất, do đó, cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong báo cáo cần đánh giá thêm về nguyên nhân của kết quả đạt được và hạn chế một cách gọn, rõ để từ đó rút kinh nghiệm cho kỳ họp tới. “Kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo của Đảng; các cơ quan của Quốc hội bám sát nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bên cạnh đó là sự phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ về tinh thần trách nhiệm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần chuẩn bị thật kỹ, từ sớm, từ xa, bảo đảm về chất lượng. Qua đó, đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành bám sát Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khi trình các dự án luật, nghị quyết; thực hiện nghiêm túc quy định về gửi tài liệu.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, bám sát tiến độ để chuẩn bị, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở việc hoàn thiện tài liệu, chủ động tổ chức nghiên cứu, thẩm tra. Các cơ quan tiếp tục rà soát để hoàn thiện dự kiến nội dung Kỳ họp thứ Tám, trong đó lưu ý, nội dung cần bổ sung vào chương trình kỳ họp phải là nội dung thật sự cấp thiết, cấp bách, được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng.

Minh Trang
#