Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane ký Thoả thuận hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào

- 12:30, 16/05/2022

Sáng nay, 16.5, ngay sau Lễ đón chính thức và hội đàm cấp cao tại Nhà Quốc hội Lào, Thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane ký Thoả thuận hợp tác mới giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào. 

Thoả thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào nêu rõ: nhằm không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước; nhận thức tầm quan trọng của việc củng cố và phát triển bền vững, thiết thực, hiệu quả quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước và căn cứ mục tiêu hợp tác trong giai đoạn mới giữa Quốc hội Việt Nam Khóa XV và Quốc hội Lào Khóa IX, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào nhất trí tiếp tục hợp tác củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Quốc hội, các cơ quan tương ứng của Quốc hội hai nước trong các hoạt động song phương và đa phương. Hằng năm, hai Bên xây dựng chương trình hợp tác và phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane ký Thoả thuận hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào -1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane ký Thoả thuận hợp tác mới giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào. 
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Hai Bên nhất trí trao đổi đoàn Lãnh đạo của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội Việt Nam, Ban Thư ký Quốc hội Lào, Nhóm nghị sỹ hữu nghị, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh hai Bên. 

Chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội Việt Nam với Đảng bộ Quốc hội Lào trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn đại biểu của hai Bên trong hoạt động tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế. 

Tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan của hai Bên trong việc giám sát việc ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa hai nước. Phối hợp trong bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và công chức của Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane ký Thoả thuận hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào -0
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về các lĩnh vực chuyên môn giữa các cơ quan của hai Bên; tổ chức các đoàn nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau giữa các cơ quan của Quốc hội hai nước, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào, giữa các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội hai nước; tiếp tục trao đổi các văn bản pháp luật và những tư liệu khác cùng quan tâm; hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật phù hợp với khả năng thực tế của mỗi bên và chương trình hợp tác chung giữa hai nước.

Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong thời hạn 5 năm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane ký Thoả thuận hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào -0
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma ký Thoả thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào
Ảnh: Doãn Tấn

+ Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đã chứng kiến Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma ký Thoả thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam Y Thanh Hà Niê K'đăm và Chủ nhiệm Ủy ban Các dân tộc của Quốc hội Lào Khamchanh Sotapaseuth ký Thoả thuận hợp tác giữa Hội đồng Dân tộc Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Các dân tộc của Quốc hội Lào. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane ký Thoả thuận hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào -0
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Theo Thoả thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào, hàng năm, hai bên sẽ tiến hành trao đổi đoàn để nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; hai năm một lần, luân phiên tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm công tác về các lĩnh vực chuyên môn hoặc tổ chức hoạt động giao lưu công tác, giao lưu văn hóa, thể thao với hình thức phù hợp; phối hợp chặt chẽ trong việc giúp Đoàn đại biểu Quốc hội mỗi nước hoạt động tại các diễn đàn liên Nghị viện khu vực và quốc tế. Hai bên cũng sẽ thúc đẩy việc trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Quốc hội mỗi nước; hợp tác thực hiện các dịch vụ nghiên cứu chung hai bên cùng quan tâm; hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển thư viện truyền thống và thư viện số; phối hợp và tổ chức phục vụ Quốc hội hai nước trong công tác giám sát việc ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế giữa hai nước... 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane ký Thoả thuận hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào -0
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam Y Thanh Hà Niê K'đăm và Chủ nhiệm Ủy ban Các dân tộc của Quốc hội Lào Khamchanh Sotapaseuth ký Thoả thuận hợp tác giữa Hội đồng Dân tộc Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Các dân tộc của Quốc hội Lào. 
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Về Thoả thuận hợp tác giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Các dân tộc của Quốc hội Lào, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi các thông tin, kinh nghiệm hoạt động liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên và các hoạt động khác mà hai bên quan tâm; chia sẻ, trao đổi thông tin về kết quả giám sát, khảo sát việc thực hiện chính sách, kế hoạch, các dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề trong lĩnh vực thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trong trường hợp cần thiết, hai bên cùng phối hợp khảo sát việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc tại các địa phương vùng giáp biên giới hai nước. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane ký Thoả thuận hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào -0

Ảnh: Doãn Tấn

Hai Chủ tịch Quốc hội cũng đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Chính phủ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Ký biên bản ghi nhớ về việc mua điện của Lào giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Vang Invesment. 

Phạm Thuý (Từ Thủ đô Vientiane, Lào)