Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Thư ký, Quốc hội Khóa XV

- Thứ Tư, 03/04/2024, 17:38 - Chia sẻ

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 1027/NQ-UBTVQH15 ngày 2.4.2024 về việc phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Thư ký, Quốc hội Khóa XV. 

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Thư ký, Quốc hội Khóa XV gồm các ông: Vũ Khắc Định, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Bùi Danh Tuyên, Vụ trưởng Vụ Tin học.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

N. Vũ
#