Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hoạt động kiểm toán phải góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách

- Thứ Ba, 12/09/2023, 12:36 - Chia sẻ

Tiếp tục Phiên họp thứ 26, sáng nay, 12.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hoạt động kiểm toán phải góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Hồ Long

“Làm ít nhưng chất”

Báo cáo về công tác năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ cho biết, với phương châm “làm ít nhưng chất”, hạn chế tối đa sự xuất hiện các đoàn kiểm toán trên 1 địa bàn, tránh chồng chéo, trùng lắp với cơ quan thanh tra, kiểm tra theo Nghị quyết 75/2022/QH15 của Quốc hội, kế hoạch kiển toán năm 2023 đã giảm 49 nhiệm vụ (tương ứng giảm 67 đoàn) so với năm 2022.

Ngoài tăng cường kiểm toán báo cáo quyết toán của bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và kiểm toán hoạt động, chuyên đề theo Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước, kế hoạch kiểm toán đã lựa chọn kiểm toán các chủ đề lớn, chuyên đề có phạm vi rộng được Quốc hội, dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời kịp thời bổ sung một số nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và của Thủ tướng Chính phủ.

Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Cùng với việc triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2023, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn 2024-2026 và kế hoạch kiểm toán năm 2024, tiếp tục với phương châm “làm ít nhưng chất”, bám sát Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước và các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số nhiệm vụ năm 2024 không tăng so với năm 2023, tập trung kiểm toán báo cáo quyết toán các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, kiểm toán chuyên đề đảm bảo chất lượng.

Về kế hoạch kiểm toán năm 2024, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, dự kiến bao gồm 123 nhiệm vụ kiểm toán so với 129 nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2023.

Trình bày Báo cáo thẩm tra nội dung này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Thị Phú Hà nêu rõ, trong 8 tháng đầu năm 2023, Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện công tác năm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách cơ bản nhất trí với báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về các kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm.

Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Thị Phú Hà phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Đến ngày 31.8.2023, Kiểm toán Nhà nước đã xét duyệt 127 nhiệm vụ kế hoạch kiểm toán, triển khai 114/166 đoàn kiểm toán theo kế hoạch; kết thúc kiểm toán 93 cuộc, xét duyệt 94 dự thảo Báo cáo kiểm toán; đã phát hành Báo cáo kiểm toán của 61 cuộc kiểm toán. So với cùng kỳ các năm trước cho thấy, việc triển khai kế hoạch kiểm toán 8 tháng đầu năm 2023 chậm và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Đề nghị Kiểm toán Nhà nước làm rõ lý do việc triển khai chậm hơn so với cùng kỳ các năm trước.

Về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2024, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị Kiểm toán Nhà nước cần bám sát nguyên tắc, định hướng, mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2024 đã đề ra để dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2024 phù hợp. Việc xây dựng kế hoạch kiểm toán cần xác định trọng tâm, trọng điểm. Tập trung ưu tiên nguồn lực, nhân lực cho: các cuộc kiểm toán phục vụ cho quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 để phấn đấu đạt hoặc vượt mục tiêu theo lộ trình đã đề ra tại Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030; Các cuộc kiểm toán theo yêu cầu tại các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Các chuyên đề quan trọng liên quan đến những vấn đề được dư luận xã hội, Quốc hội và và cử tri quan tâm như đã nêu tại định hướng, mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2024.

Trọng tâm, trọng điểm, có tác động lan tỏa

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Báo cáo công tác năm 2023, kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước khá toàn diện, sát thực, qua báo cáo thấy được thời gian gần đây ngành kiểm toán đã có nhiều đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, tích cực hơn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hoạt động kiểm toán phải góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách
Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục bám sát mục tiêu tăng cường năng lực, hiệu lực, hiệu quả, chú trọng 3 nội hàm chính “nhân lực, năng lực, hiệu quả” để đáp ứng những yêu cầu của đất nước; bảo đảm là công cụ rất quan trọng của Đảng, Nhà nước và vai trò thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

“Vai trò ngày càng cao hơn thì hiệu lực cũng phải được nâng cao như phương châm “làm ít nhưng chất”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công tác phối hợp đáp ứng yêu cầu quản lý của Trung ương và các tỉnh, thành phố. Cùng với đó, hoạt động kiểm toán phải góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Cùng với đó, cần tăng cường thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong công tác kiểm toán; làm phải trọng tâm, trọng điểm, có tác động lan tỏa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hoạt động kiểm toán phải góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách -0
Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận, các báo cáo của Kiểm toán Nhà nước và Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã được chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng, số liệu tính đến ngày 31.8 nhưng cũng đã có dự báo cuối năm. Kiểm toán Nhà nước trong năm 2023 tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình cơ bản toàn diện, đồng bộ, đồng thời và có kết quả tốt theo quy định pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có liên quan.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước đã tích cực phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các cơ quan điều tra trong công tác chuyên môn của mình; vừa qua cũng đã phối hợp với Ủy ban Tài chính – Ngân sách tổ chức Phiên giải trình về “Việc thực hiện các kết luận và kiến nghị Kiểm toán nhà nước đến hết niên độ ngân sách Nhà nước năm 2021”. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc tổ chức phiên giải trình là rất tốt, cần thực hiện mạnh mẽ hơn và tiếp tục tổ chức trong năm tới. Bởi, thực tế trong nhiều năm qua, kiến nghị kiểm toán rất nhiều nhưng còn nhiều việc chưa làm và cũng chưa rõ. Do đó, cần phải giải trình để làm rõ vì sao chưa thực hiện được, còn kiến nghị gì sẽ thực hiện hay kiến nghị kiểm toán chưa phù hợp. 

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của Ủy ban Tài chính – Ngân sách để hoàn chỉnh các báo cáo; Ủy ban Tài chính – Ngân sách hoàn thiện Báo cáo thẩm tra trình Quốc hội. Báo cáo công tác năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước sẽ trình Quốc hội nghiên cứu xem xét; kế hoạch kiểm toán năm 2024 sẽ xin ý kiến Quốc hội, sau khi có ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có văn bản gửi Kiểm toán Nhà nước. Trên cơ sở đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định kế hoạch kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Minh Trang
#