Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị quyết áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao

- Thứ Hai, 13/11/2023, 09:32 - Chia sẻ

Sáng 13.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ về chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao dự kiến được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khoá XV. Tuy nhiên, qua các lần xem xét, cho ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, hồ sơ dự án Nghị quyết chưa đáp ứng được các yêu cầu đặt ra, cần phải tiếp tục hoàn thiện. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có kết luận, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội tại Kỳ họp gần nhất.

Trên cơ sở báo cáo, Tờ trình của Chính phủ và ý kiến của Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về sự cần thiết, các căn cứ, cơ sở để ban hành Nghị quyết này, các mục tiêu, yêu cầu đặt ra và các cơ chế, chính sách thí điểm cụ thể được đề xuất trong dự thảo Nghị quyết, nhất là những vấn đề còn ý kiến khác nhau.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách báo cáo các nội dung liên quan và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết, tập trung vào các nội dung theo gợi mở của Chủ tịch Quốc hội.

P. Thúy
#