Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Lào

- Thứ Hai, 04/12/2023, 20:51 - Chia sẻ

Chiều tối 4.12, tại Thủ đô Vientiane, nhân chuyến thăm và làm việc tại Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đã có cuộc làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội Lào Thoummaly Vongphachanh.

Tại cuộc làm việc, hai Chủ nhiệm Ủy ban vui mừng cho biết, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức vừa qua, Việt Nam và Lào đều đã đạt được những kết quả quan trọng trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, qua đó bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm, phát triển.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình hoạt động của mỗi Ủy ban và những quyết sách quan trọng của Quốc hội hai nước liên quan đến lĩnh vực phụ trách của hai Ủy ban.

Chủ nhiệm Ủy ban Thoummaly Vongphachanh cho biết, tại Kỳ họp thứ Sáu vừa qua, Quốc hội Lào cũng đã xem xét rất nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực xã hội, giáo dục và văn hóa; nhấn mạnh, Lào luôn xác định giáo dục phải đi trước một bước; phát triển tách khỏi cội nguồn văn hóa dân tộc sẽ lâm vào nguy cơ tha hóa, do đó luôn dành ưu tiên cho hai lĩnh vực này.

Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, Việt Nam đặc biệt coi trọng phát triển văn hóa, giáo dục, trong đó, giáo dục luôn được xác định là quốc sách hàng đầu; văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước.

Hai Chủ nhiệm Ủy ban nhất trí cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Ủy ban Văn hóa - Xã hội trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục; tiếp tục tổ chức các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm xây dựng pháp luật của mỗi nước về các lĩnh vực này.

Hai bên cũng trao đổi về việc phối hợp thúc đẩy và nâng cao chất lượng hợp tác phát triển nguồn nhân lực ở cả cấp trung ương và các địa phương; phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện hiệp định, thỏa thuận giữa hai nước trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo học sinh, sinh viên, bồi dưỡng cán bộ giữa hai nước, việc thực hiện các dự án, hoạt động đầu tư hoặc viện trợ trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục.

Hai bên nhấn mạnh cần tăng cường hợp giữa ba Ủy ban tương ứng của Quốc hội Việt Nam, Lào, Campuchia để triển khai có hiệu quả kết quả Hội nghị cấp cao giữa ba Quốc hội trong thực hiện các thỏa thuận giữa ba nước trong khu vực tam giác phát triển. Trong đó, hai bên cũng trao đổi về việc nghiên cứu, đề xuất thành lập một Ủy ban hợp tác chung về văn hóa, xã hội của Quốc hội ba nước để thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn nữa trong các lĩnh vực này. 

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào, Nhóm Nghị sĩ trẻ, Nhóm nữ nghị sĩ của hai Quốc hội Việt Nam, Lào xây dựng và triển khai các chương trình, hoạt động, tập trung vào giáo dục, trao truyền cho thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, có một không hai giữa hai nước; trao đổi lẫn nhau nhân dịp thành viên Ủy ban hai bên dự các hội nghị nghị viện đa phương để trao đổi về công tác của Ủy ban; tham vấn, ủng hộ lập trường lẫn nhau về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng hỗ trợ Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội Lào trong việc chuẩn bị các nội dung liên quan sẽ được xem xét, thảo luận tại Đại hội đồng AIPA 45 do Quốc hội Lào chủ trì tổ chức.

Phạm Thúy (Từ Thủ đô Vientiane, Lào)
#