Sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long, Quảng Ninh

Thời điểm “chín muồi” 

Xem với cỡ chữ
Nhu cầu phát triển, mở rộng địa giới hành chính của TP Hạ Long đã 3 lần được Quảng Ninh đề cập đến. Tuy nhiên, chỉ đến khi Trung ương ban hành các nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính thì thời điểm mới thực sự “chín muồi”. Đánh giá đúng yêu cầu thực tiễn, Quảng Ninh đang tích cực triển khai việc sắp xếp, sáp nhập trên cơ sở sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và ủng hộ của người dân. Quan điểm trong quá trình sáp nhập là phát triển gắn với bảo tồn giá trị văn hóa - lịch sử, bảo vệ cảnh quan, môi trường…

Đó là khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tại buổi làm việc của Đoàn công tác Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn làm Trưởng đoàn khảo sát về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh.

Nền tảng là sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021, Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá hiện trạng các đơn vị hành chính cấp huyện, xã để xây dựng phương án, đề án. Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua rà soát, trên địa bàn có 2/14 đơn vị hành chính cấp huyện (Cô Tô, Đầm Hà), 9/186 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 5 địa phương chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn dân số và diện tích tự nhiên thuộc diện phải sắp xếp. Từ thực tế trên, tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai các thủ tục pháp lý, quy trình, hoàn chỉnh phương án, đề án theo quy định pháp luật để tiến hành sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 5 địa phương (Uông Bí, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà); nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long để mở rộng không gian phát triển cho đô thị hạt nhân của tỉnh. Đối với 2 đơn vị hành chính cấp huyện là Cô Tô và Đầm Hà chưa sắp xếp trong giai đoạn này do các yếu tố đặc thù và đã được Bộ Nội vụ đồng ý.

Theo chia sẻ của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng, quá trình triển khai, công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân nắm, hiểu rõ chủ trương chung được tỉnh hết sức quan tâm, thực hiện đồng bộ và thống nhất. Tỉnh cũng triển khai niêm yết danh sách cử tri, tổ chức lấy ý kiến cử tri; tổ chức các kỳ họp HĐND cấp xã, huyện để hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND tỉnh bảo đảm đúng quy định. Riêng đối với việc nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long, tỉnh sẽ tiến hành nhập toàn bộ 843,54km2 diện tích tự nhiên và dân số 51.003 người của huyện Hoành Bồ với toàn bộ 275,58km2 diện tích tự nhiên và dân số 249.264 người của TP Hạ Long. Tên gọi của đơn vị hành chính mới là TP Hạ Long, với diện tích 1.119,36km2, quy mô dân số 300.267 người. Đơn vị hành chính trực thuộc gồm 33 đơn vị cấp xã, bao gồm toàn bộ 20 phường thuộc TP Hạ Long, thị trấn Trới và 12 xã thuộc huyện Hoành Bồ.

Đây sẽ là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, là đô thị lớn nhất cả nước về diện tích tự nhiên, lớn nhất về số đơn vị hành chính trực thuộc, mở ra không gian phát triển trong thể thống nhất của 1 đơn vị hành chính; là đòn bẩy cho phát triển bền vững, giảm áp lực quỹ đất phát triển cho Hạ Long; kết nối hình thành đô thị dịch vụ, du lịch quốc tế, gắn với bảo tồn, phát triển di sản vịnh Hạ Long theo hướng bền vững; đa dạng hóa dịch vụ, du lịch sinh thái, văn hóa, khám phá liên thông rừng - biển. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tinh giản số đầu mối, tiếp tục lộ trình tinh giản một phần biên chế. Theo kết quả lấy ý kiến cử tri từ 2 địa phương, có 98,57% cử tri đồng ý với phương án nhập địa giới hành chính.


Các thành viên Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khảo sát thực tế tại huyện Hoành Bồ

Cần có phương án xử lý cán bộ dôi dư, tinh giản biên chế hợp lý

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn công tác Trung ương đã tham gia ý kiến, làm rõ một số nội dung trong triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại Quảng Ninh hiện nay. Đặc biệt, nhiều ý kiến bày tỏ quan tâm đến hiệu quả, tác động, công tác tổ chức chính quyền sau khi sắp xếp, nhất là đối với việc nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long.

Trước các ý kiến tâm huyết của thành viên Đoàn công tác Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết: Tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ để bổ sung, hoàn thiện Đề án. Đồng thời, nhấn mạnh nhu cầu phát triển, mở rộng địa giới hành chính của TP Hạ Long đã 3 lần được Quảng Ninh đề cập đến. Tuy nhiên đến thời điểm này mới thực sự “chín muồi”, sau khi Trung ương ban hành các nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính. Do đó, thời điểm này Quảng Ninh đang rất tích cực thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập trên cơ sở sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, người dân ủng hộ. Quan điểm trong quá trình sáp nhập là phát triển đi đôi với bảo tồn, bảo vệ cảnh quan, môi trường…

Vì vậy, Quảng Ninh mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, của Bộ Nội vụ trong sắp xếp, tổ chức bộ máy theo lộ trình, phù hợp ở đơn vị mới theo đúng tinh thần Nghị quyết của QH, Chính phủ; tạo điều kiện xem xét cơ chế đặc thù để tỉnh có thể bố trí số lượng cấp phó khi sáp nhập vượt số lượng so với quy định hiện hành. “Việc sáp nhập Hoành Bồ với Thành phố Hạ Long có nhiều ý kiến cho rằng diện tích như vậy là lớn song xét trên thực tế, huyện Hoành Bồ có đến 78% diện tích là rừng đặc dụng, hồ thủy lợi… diện tích dành cho đô thị sẽ bảo đảm hài hòa theo từng giai đoạn phát triển”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết thêm.

Trước những chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tập trung, tích cực của tỉnh trong triển khai sắp xếp đơn vị hành chính. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, tỉnh cần lưu ý cân đối đơn vị hành chính cấp xã; việc hợp nhất tòa án, viện kiểm sát phải xin ý kiến từ cơ quan chuyên ngành cấp trên; cần có phương án xử lý cán bộ dôi dư, tinh giản biên chế hợp lý; tập trung cải cách hành chính, không để ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt người dân; phải có đề án riêng thành lập phường Hoành Bồ trên cơ sở thị trấn Trới hiện nay theo đúng quy định.

Về phía các vụ liên quan thuộc Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị các đơn vị tích cực phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh bổ sung, hoàn thiện đề án báo cáo Chính phủ, QH; bảo đảm tiến độ thực hiện sáp nhập hoàn thành trong năm 2019. “Với những đề xuất, kiến nghị từ phía tỉnh, Đoàn công tác sẽ tập hợp để báo cáo Trung ương”, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết.

MẠNH TUÂN